Testler

Zamir-Sıfat Testi 1

ZAMİR-SIFAT TESTİ 1

1. Derin gözlerinde buldum huzuru
I
Nereye sığınacağımı bilemediğim
II
Dostlarımın hepsini yabancı hissettiğim
III                IV

Mutsuzluğun pençesindeki anlarımda
V

Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangileri zamirdir?
A) I. ve II.
B) II. ve IV.
C) II. ve V.
D) III. ve V.
E) IV. ve V.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “o” sözcüğü ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır?
A) O her zaman ödevlerini vaktinde yapardı.
B) İşe giderken o yolu fazla kullanmazdım.
C) Kitaptaki o soru benim için çok kolaydı.
D) Senden o kutuları buradan kaldırmanı istememiş miydim?
E) O günden sonra sizden bir haber alamadık.

3. Bir hafta tatil yapmak amacıyla geldiğimiz bu güzel beldede nerede kalacağımızı kararlaştırmak için birkaç oteli dolaştık.
Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Niteleme sıfatı
B) Sayı sıfatı
C) İşaret sıfatı
D) Soru sıfatı
E) Belgisiz sıfat

4. Aşağıdaki dizelerin hangisinde farklı türde adıllar bir arada kullanılmıştır?
A) O şehirde geçti benim güzel günlerim.
B) Hiçbir yerde bulamadım o eski günlerin tadını.
C) Sen yanımda ol sadece, başka isteğim yok.
D) Her geçen gün, birçok şey alır götürür bizden.
E) Günler bir bir düşer takvimden sana sormadan.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcük, hem niteleme hem belirtme sıfatı almıştır?
A) Bütün işleri ben yaptığım halde o, yorgunluktan yakınıyordu.
B) Tek istediğimiz, arabadaki yükü bir an önce depoya boşaltmaktı.
C) Çoğu zaman bu parkı yaşlı insanlar doldurur.
D) Birkaç yeni evden sonra mahallenin eski konakları ara sıra dizilir.
E) Bahar gelince rengarenk uçurtmalarımız gökyüzünü süslemeye başlardı.

6. Bazı niteleme sıfatlarını pekiştirmek için, sıfatın ilk sesli harfine kadar olan kısmı m,p,r,s harflerinden yakışanı ile kapatılır ve bir örnek olarak sözcüğün başına getirilir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu tanıma uymayan bir pekiştirme sıfatı kullanılmıştır?
A) Irmağın tertemiz suyu aşağıda kirleniyordu.
B) Çocuğun üzerinde ipince bir gömlek vardı.
C) Karmakarışık hale gelmiş olan kitaplığı düzenledi.
D) Gecenin karanlığında ıpıssız yollarda yürümüştü.
E) Çıkan yangınlar yemyeşil ormanları yok etti.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, ötekilerden farklı görevde kullanılmıştır?
A) Böyle soruları kolayca çözebiliyorum artık.
B) Sizin aradığınız aradığınız çiçek, beriki ovada bulunur.
C) Hiçbir zaman şöyle bir tatil yapamadık.
D) Burada öyle evler var ki görsen bayılırsın.
E) Bence böylesini hiçbir ressam yapamaz.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı sıfatla sağlanmıştır?
A) Hafta sonunda tatil için nereye gidiyorsunuz?
B) Bu mutlu gününde ona ne almıştınız?
C) Onu neden davet etmedin buraya?
D) Dünkü sınavda ne kadar soru çözdünüz?
E) Dün iş yerinden neden erken ayrıldınız?

9. Çok eskiden bu sahil kentinde, yaz aylarında festivaller düzenlenirmiş. Ülkenin değişik yörelerinden birçok kişi, buraya bu festivallere katılmaya gelirmiş.
Bu cümlelerde numaralanmış sözcüklerin türleri, aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?
              I                          II                      III
A) işaret sıfatı    belgisiz zamir    işaret zamiri
B) işaret sıfatı     belgisiz sıfat      işaret zamiri
C) işaret zamiri    niteleme sıfatı    belgisiz zamiri
D) belgisiz sıfat    belgisiz sıfat       işaret zamiri
E) işaret sıfatı       sayı sıfatı           işaret zamiri

10.
Eski nisan, her şey gibi,
Kalbim de, rüzgar da eski,
Çırpınıp duruyor havada
Yitik anıların kelebeği
Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangileri önad (sıfat) görevinde kullanılmıştır?
A) I. ve II.
B) I. ve V.
C) II. ve III.
D) III. ve IV.
E) IV. ve V.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dönüşlülük zamiri, I.tekil kişi adılının yerine kullanılmıştır?
A) Hava yağışlı olduğu için işe kendi arabasıyla gitti.
B) Sınavlara daha çok, kendimiz çalışmayı severdik.
C) Herkesi uyardığım konuda kendim hata yaptım.
D) Benim çalıştığım iş yerine kendisi iş için başvurmuş.
E) Borcunuzu ödeme konusunda kendinizi zorlayın.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük ötekilerden farklı görevde kullanılmıştır?
A) Gün doğarken yüzünde bir sıcaklık hissetmişti.
B) Yapıtlarının konusunu gündelik olaylar oluşturur.
C) Savaş olan ülkelerde insanlık dramı yaşanıyordu.
D) Okurdan okura güzellik anlayışı değişmektedir.
E) Yaşlı adama yapılan iyilik yakınlarını sevindirmişti.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ad, birden çok sıfatla nitelenmiştir?
A) Uzun kış gecelerinde, dedem biz küçüklere masallar anlatırdı.
B) Yaz aylarında bu yaylalara yabancı turistler de akın ederdi.
C) Doğum gününde anneme kardeşimle birlikte çok güzel hediyeler almıştık.
D) Babam, zor durumda kalan, çaresiz insanlara yardım elini uzatırdı.
E) Dün akşam deniz kenarında oturup saatlerce ufuktan geçen gemileri seyrettim.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat vardır?
A) Çocukluğumda geldiğim bu şehri çok sevmiştim.
B) İşlerimden kalan zamanı küçük kızıma ayırmak istiyorum.
C) Sınavda önce kolay soruları çözdüm, zorları sonraya bıraktım.
D) Ben üst katı kiralamak isteyen kişilerle evin önünde karşılaştım.
E) Yarışmaya katılmak için özel bir hazırlığım olmadı.

15.
Bana düşmez can vermek, yumuşak bir kucakta;
I                                                    II
Ben bu kaldırımların emzirdiği çocuğum!
III                                IV
Aman, sabah olmasın, bu karanlık sokakta;
V
Bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğum!

Yukarıda numaralanmış sözcüklerden hangisi sıfat değildir?
A) I.    B) II.     C)III.     D)IV.     E)V

16.Aşağıdaki dizelerin hangisinde hem sıfat hem adıl bir arada kullanılmıştır?
A) Hiçbirimizi tanımadığını söyleyince ona çok kızdık.
B) Her gece arkadaşlarla sahilde sohbet ederdik.
C) Kardeşimin hediyesini akşam kendisine vereceğim.
D) Karadeniz Bölgesi’nde dağ yamaçlarına kurulmuş köyler her zaman ilgimi çekmiştir.
E) Yaşlı adam beraber çay içtiğimiz zamanlarda bize gençlik yıllarını özlemle anlatıyordu.

17. Karısı, böyle bir haberi duyan birçok kadının aksine olayın önemini
                      I                                        II
kabullenmekte zorlanmadı. Önce ani ve vahşi bir terk edilmişlik duygusu ile kız kardeşinin kollarında ağladı. Acının fırtınası dindiğinde tek başına odasına
                                                               III                                         IV
gitti. Peşinden giden kimse olmadı.
                                          V
Yukarıdaki paragrafta numaralanmış altı çizili sözcüklerden hangileri sıfat değildir?
A) I. ve II.
B) II. ve IV.
C) III. ve V.
D) I. ve V.
E) II. ve III.

18. (I) Orada, açık pencereye bakan, geniş ve rahat bir koltuk duruyordu. (II) Vücudunu yiyip bitiren ve artık ruhuna ulaşmış gibi görünen fiziksel bir yorgunlukla çökmüş bir halde bu koltuğa gömüldü. (III) Evinin önündeki açık alanda bahar tazeliğiyle parlayan ağaçların tepelerini görebiliyordu. (IV) Havada yağmurun o hoş kokusu vardı. (V) Sokağın aşağısında bir seyyar satıcı mallarını satmak için bağırıyordu. (VI) Uzaktan şarkı söyleyen birisinin belli belirsiz sesi geliyordu ve saçaklarda sayısız serçe cıvıldaşıyordu.
Yukarıdaki paragrafta numaralanmış cümlelerden hangilerinde işaret bildiren sözcük vardır?
A) I. ve II.
B) III. ve VI.
C) II. ve IV.
D) I. ve V.
E) V. ve VI.

CEVAPLAR: 1.B, 2.A, 3.D, 4.D, 5.D, 6.C, 7.E, 8.D, 9.B, 10.B, 11.C, 12.B, 13.D, 14.C, 15.A, 16.E, 17.C, 18.A

zamir-sifat-testi-1 indir.

zamir-sifat-zamir-zarf-testi-1 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap