Testler

Anlatım Bozuklukları Test 16

1.Neyin yanlış, neyin yanlış olmadığını toplumu yönetenler belirler.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisinin yapılmasıyla giderilebilir?
A) Virgülden önce “olduğunu” sözcüğünün getirilmesiyle
B) Virgülden sonraki “neyin” sözcüğünün cümleden atılmasıyla
C) “Yanlış” sözcüklerinden birinin “doğru” yapılmasıyla
D) “olmadığını” sözcüğünün yerine “olmayabileceğini” sözcüğünün getirilmesiyle
E) “yönetenler” sözcüğü yerine “idare edenler” sözcüğünün getirilmesiyle

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gereksizdir?
A) Eskiden buralar çok sakin ve yemyeşilmiş.
B) Birbirlerini görünce karşılıklı tokalaştılar.
C) Okuyacağı kitaplara inceden inceye bakardı.
D) Karşısında duran adama boş gözlerle baktı.
E) O yardımsever insanı asla unutmayacağım.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
A) Milli takımımızın yaş ortalaması çok gençti.
B) Hafta sonlarında arkadaşlarıyla parkta koşardı.
C) Ağaçların kuruyan dallarını kestik.
D) Penceremin kenarına sabahları güvercinler konar.
E) Evlerin çatısı akşamki fırtınada uçmuştu.

4. Yüzden fazla Türkiye’yi temsil eden ve üst üste şampiyonluklar yaşayan kayakçımızın olması sevindirici bir durum.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerden hangisiyle giderilebilir?
A) “yüzden fazla” sözü “kayakçımızın” sözcüğünden önce getirilerek
B) “ve” bağlacı cümleden çıkarılarak
C) “olması” sözcüğünün yerine “bulunması” sözcüğü getirilerek
D) “sevindirici” sözcüğü yerine “mutluluk verici” sözü getirilerek
E) “üst üste” sözü cümleden çıkarılarak

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Önce çocukları, sonra kadınları kurtardılar.
B) Yukarıdakilerden bir haber gelmedi henüz.
C) Tahmini olarak yaklaşık elli işçi fabrikaya geldi.
D) Burada gördüklerinden sakın kimseye söz etme.
E) O, geçen yıl okul birincisi olmuştu.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu söz konusudur?
A) Son zamanlarda, şiir okurlarının sayısında bir alçalma oldu.
B) Birçok insan, gençlik yıllarında şiir yazmıştır.
C) Bu sunucu, şiirleri çok güzel okuyordu.
D) Okulumuz geçen hafta bir şiir gecesi düzenledi.
E) Şiir kitapları, diğer kitaplardan daha az satıyor.

7. Dün Ağrı’da sadece bir tek İshak Paşa Sarayı’nı gezebildik.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sözcüğün yanlış yerde kullanılması
B) Gereksiz sözcük kullanılması
C) Özne-yüklem uyumsuzluğu
D) Dolaylı tümleç eksikliği
E) Sözcüğün anlamca yanlış kullanılması

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de” bağlacının atılması anlam daralmasına yol açmaz?
A) Ders çalışmadığını babası da söyledi.
B) Onlar da mı gelecek bizimle?
C) Çalışmayı da öğrenemediniz bir türlü.
D) Okula gidip de geleceğini söylemişti.
E) Arkadaşlarına da iyi davranmıyordu.

9. Eski eserlerden anlaşıldığına göre Ankara’nın Etiler devrinde de önemli bir yeri olduğu anlaşılmaktadır.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?
A) “yeri” kelimesinin yerine “yerinin” getirilerek
B) “olduğu anlaşılmaktadır” yerine “anlaşılıyor” getirilerek
C) “de” bağlacı cümleden çıkarılarak
D) “devrinde” yerine “döneminde” getirilerek
E) “anlaşıldığına göre” sözü cümleden çıkarılarak

10. Aşağıdakilerden hangisinde “kendi” sözcüğü cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamında herhangi bir bozulma olmaz?
A) Bir dalgalanmanın içinde hissettim kendimi.
B) Mert gelmeyecek, isterseniz bunu kendisine sorun.
C) Sanatçı bir şey öğretmez kişiye, kendini anlatır.
D) Bana göre bu, onun kendi hatasıdır.
E) Didem, daima olduğu gibi gösteriyor kendini.

11. Haçlılar, Anadolu’yu baştan sona yakıp yıktıktan ve binlerce Türk’ü kılıçtan geçirip geri çekildi.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?
A) “baştan sona” yerine “baştan başa” getirilerek
B) “yıktıktan” kelimesi yerine “yıktı” getirilerek
C) “geri çekildi” yerine “ele geçirdi” getirilerek
D) “yıktıktan” kelimesinden sonra “sonra” getirilerek
E) “geçirip” kelimesi “geçirerek” biçiminde değiştirilerek

12. “Elde etmek” deyimi aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlış kullanılmıştır?
A) Sonunda bizim arkadaşlar da istediklerini elde etti.
B) Elde ettiğimiz bu başarıyı düzenli çalışmamıza borçluyuz.
C) Çöpler işlenince her yıl büyük gelir elde edeceğiz.
D) Kitabın, zamanında basılmasıyla çok kâr elde ettik.
E) Bu karşılaşmalarda üç galibiyet, iki de yenilgi elde ettik.

13. (I) Doktor, muayeneyi bitirdikten sonra: “Hastanın derhal ameliyata alınması gerekir.” dedi. (II) Bu söz üzerine hasta ve yakınları, telaşlanmaya başladı. (III) Ameliyat sonrasında doktorlar, hastanın hâlinde korku ve telaş edilecek bir şey olmadığını söyledi. (IV) Hastanın sağlık durumu, tahminlerin aksine kötüye gidiyordu. (V) Bu durum karşısında hastanın yakınları ümitsizliğe düştüler.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) I. B) II. C) III.     D) IV.     E) V.

14. Şüphesiz siz de burada birkaç gün kalmayı istiyor olabilirsiniz.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gereksiz sözcük kullanılması
B) Anlamca çelişen sözcüklerin kullanılması
C) Tamlayan eki eksikliği
D) Özne-yüklem uyumsuzluğu
E) Nesne eksikliği

CEVAPLAR: 1.A, 2.B, 3.A, 4.C, 5.C, 6.A, 7.B, 8.D, 9.E, 10.D, 11.D, 12.E, 13.C, 14.B

anlatim bozukluklari test 16 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap