Testler

Ek fiil (ek eylem) Test 7

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem geniş zamanın hikâyesi biçiminde çekimlenmiştir?
A) Her sabah bu saatlerde yürüyüşe çıkardık onunla.
B) İlkbahar gelince yaylanın keyfine doyum olmuyor.
C) Yılda birkaç kez bu şirin beldeye geliriz.
D) Sınavı kazandığı gün eve dönerken yüzü gülüyordu.
E) Yaz aylarında bu kasabanın nüfusu artıyormuş.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır?
A) Beklediğimiz koliler henüz gelmişti.
B) Yabancının konuştuğu dili hiçbirimiz bilmiyorduk.
C) Yeni yapılan otoban yol da sabah sabah çok hareketliydi.
D) Dört kavanoz balı bir elinde taşıyordu.
E) Ellerini arkasına bağlamış, yavaş yavaş gidiyordu.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem, gereklilik kipinin hikâyesi biçiminde çekimlenmiştir?
A) Apartmanımızın etrafına parke döşenecekmiş.
B) Bu patlak lastiğin şimdiye kadar değiştirilmesi gerekiyordu.
C) Onun evi taşımasına biz de yardım etseydik keşke!
D) O işler başına geldiğinde onun yanında olmalıydınız.
E) Bu testleri zamanında çözmeliymişiz arkadaş, artık çok geç!

4. Bir grup arkadaşla Manisa’nın Sipil Dağı’nı gezecektik. Kamp malzemelerimizi minibüse yükleyip yolculuğa başladık. Hepimiz heyecanlı heyecanlı konuşuyorduk ama bir yandan da aklımızda acemi kampçılar olarak karşılaşabileceğimiz sorunlar vardı. Böyle ilerlerken birden durduk. Minibüsümüz arızalanmıştı. Anlaşılan, bu kamp bizim için zor olacaktır.
Bu parçada birleşik zamanlı kaç fiil vardır?
A) 1      B) 2      C) 3      D) 4      E) 5

5. Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi, gelecek zamanın rivayeti biçimindedir?
A) Ona hediye edilen saati çok beğenmiştik.
B) Son eserinde bu konuları ele alacakmış.
C) Her gün yarım saat spor yapmalıymışız.
D) Eski öğretmenlerimi arada sırada arıyordum.
E) Aslında siz derslere hiç geç kalmazdınız.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik zamanlı eylem kullanılmıştır?
A) Yatağa girmeden önce ödevlerinin tamamını bitirdi.
B) Verdiğinizi cevaplarla kafamızdaki şüpheleri giderdiniz.
C) Bu evi almak için yıllarca para biriktirdim.
D) Türkçe öğretmenimiz, testteki çözemediğimiz soruları tek tek cevaplardı.
E) Kemal Tahir, toplumcu anlayışla eser veren bir yazardı.

7. (I) Benim için sonbahar, İstanbul’un adalarını gezmenin en ideal mevsimiydi. (II) Çünkü yazın sona ermesi ile birlikte adada oturanların çoğu İstanbul’a dönüyordu. (III) Deniz için günübirlik adayı ziyaret edenlerin kalabalığı da artık kalmıyordu. (IV) Bu yüzden hem İstanbul’a yakınlığından dolayı hem bu sessizliği değerlendirmek için adalara sıkça gittim. (V) Şehrin kalabalığından biraz uzaklaşmak için bulunmaz bir fırsattı bu geziler.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde ek eylem kullanılmamıştır?
A)I.     B) II.     C) III.     D) IV.     E) V.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir, ek eylem alarak yüklem olmuştur?
A) Yeni arabasının rengi fıstık yeşiliydi.
B) Bizim eskiden maç yaptığımız yer burasıydı.
C) Ders aralarında maç yapmak bizi rahatlatıyordu.
D) Bisikletten düşen çocuğun sol kolu kırıktı.
E) Bugüne kadar senin için yaptıklarımız boşunaymış.

9. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ek eylem yoktur?
A) Geçmiş günlerin hazzı hep hatırımdaydı.
B) Tanburi Cemil Bey çalıyordu eski plakta
C) Ben seninle bahtiyar, seninle mutluymuşum
D) Sandım ki uzaklaştı yağan kar ve karanlık
E) Uykumda bütün bir gece körfezdeyim artık

10. Aşağıdaki dizelerin hangisinde, basit çekimli ve birleşik çekimli eylemler bir arada verilmiştir?
A) Umutlar yakın değil ikimizin şehrine
Umut kat karşılıksız sevgilerin zehrine
B) Perdeyi aç ki gönül son dramını sunsun
Gurur boynunu büktü, bari gönül avunsun
C) Acırsın bana hâlimi bir bilseydin
Anlarsın yüreğimi bir dinleyebilseydin
D) Sen keyifle izle hicranın sahnesini
Ve dinle şiirdeki dertler matinesini
E) Bir gönle girebildin ama çıkamadın ki
İçindeki duvarı kendin yıkamadın ki

11. (I) Çocukken yazlarımız yaylalarda geçti, oralarda özgürce oyunlar oynardık en saf hâlimizle. (II) Sonra büyüdük ve gerçekten kirlendi dünya. (III) Artık yaylaların her birine araçla ulaşılabildiği için çocukken yaşadıklarımızı yaşamamız mümkün değil. (IV) Çünkü o zamanlar yaylaya çıkmanın zahmetli olsa da bir heyecanı vardı. (V) Şimdilerde yaylalara hasret duymanın bir ağırlığı kalmadı dersek yanlış bir şey söylemiş olmayız.
Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede haber kipiyle çekimlenmiş fiillere yer verilmiştir.
B) II. cümlede görülen geçmiş zaman kipiyle çekimleniş eylemler kullanılmıştır.
C) III. cümlede birleşik çekimli eylem yüklem görevinde kullanılmıştır.
D) IV. cümlede ek eylemin –di’li geçmiş zaman çekimi vardır.
E) V. cümlede ek eylemin şart birleşik çekimi vardır.

12. (I) Yurt dışı gezilerinde gezi rehberleri olan gezginleri görünce kıskanmıştım. (II) Bizim bilinçsizce bakıp geçtiğimiz tarihi yerlerde onlar durup ellerindeki bilgileri dostlarıyla paylaşabiliyorlardı. (III) Bu olanaktan sadece yabancı gezginlerin faydalanması bizim adımıza imrenilecek bir durumdu. (IV) Çünkü o yıllarda rehber kitap ve yayınlar henüz ülkemizde yoktu. (V) Daha sonraki yıllarda bizde de gezmek istediğimiz yerlerle ilgili kaynak yayınlara ulaşılır oldu.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde ek eylem kullanılmamıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

13. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ek fiil, ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır?
A)Dağların ardında kalınca çile
    Köroğlu yeniden gelmişti dile
B) Diyordun, geldikçe üst üste acı
     Bir azap isterim bundan da beter
C) Kaç mevsim beklerdim ki kapında
     Düşüyor yapraklar, geçiyor çağlar
D) Ne zaman karanlık kaplarsa yeri
      Başlar çocukların büyük kederi
E) Unutulmaz bir hatıraydı o
     Geçmişin ışıklı günlerinden kalan

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek eylem kullanılmıştır?
A) Bu sene, köyümüzde üç katlı bir ev yaptıracağız.
B) Kadıncağız elindeki yükleri taşımada zorlanıyor.
C) Dinlenme tesisinde çay içip yola devam ettik.
D) Terliyken soğuk su içtiğinden hastalanmıştı.
E) Hayallerimiz, yaşama sımsıkı sarılmamızı sağlar.

15. Çocukluğumdaki babamı soruyorlar bana. Babam tam bir yazı makinesiydi. Her gün mutlaka bir şeyler yazardı. Eğer bir yerlere çağrılırsa masasının başından kalkmaya zorlanırdı. Yazısı yarıda kalınca gerisini getiremeyeceğini düşünürdü.
Bu parçada ek eylem almış kaç sözcük vardır?
A) 2     B) 3     C) 4      D) 5     E) 6

CEVAPLAR: 1.A, 2.C, 3.D, 4.D, 5.B, 6.D, 7.D, 8.B, 9.D, 10.C, 11.C, 12.E, 13.E, 14.D, 15.C

ek eylem (ek fiil) test 7 İNDİR.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap