Testler

Cümlede Anlam Test 5

CÜMLEDE ANLAM TEST 5

1.Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “tasarruflu olmanın, biriktirmenin nasıl yapılacağı” anlamını vermektedir?
A) İş bilenin, kılıç kuşananın.
B) İşten artmaz, dişten artar.
C) Azıcık aşım, ağrımaz başım.
D) Mal canın yongasıdır.
E) Dünyada mekan, ahirette iman.

2. Aşağıdaki dizelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?
A) Bozuk düzen taşların üstünde takırdayan
     Tekerlekler yollara bir şeyler anlatıyor
B) Bir deva bulmak için bağrındaki yaraya
     Toplanmıştı garipler şimdi kervansaraya
C) Bir noktada birleşmiş vatanın dört bucağı
     Gurbet çeken gönüller kuşatmıştı ocağı
D) Şişesi is bağlamış bir lambanın ışığı
     Her yüze çiziyordu bir hüzün kırışığı
E) Bir çiçek dermeden sevgi bağından
     Huduttan hududa atılmışım ben

3. (I) Sabaha karşı hiç tanımadığımız bir lokantaya girmek zorunda kalıyoruz. (II) Garsonların şaşkın bakışları altında bir masaya yerleşiveriyoruz. (III) Garsona meyve tabağı ve birkaç bardak çay derken kendimize güvenen bir ses tonuyla, korktuğumuzu belli etmeden konuşmamız aslında tam bir mucize. (IV) Şimdilik asayiş berkemal; yanımızdan geçerken göz kayması dışında kimse oralı değil gibi görünüyor. (V) Bu durum karşısında bayağı rahatlamışız ki yandaki masada şarkı söyleyen delikanlıya eşlik bile ediyoruz.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde kişilerin olduğundan farklı bir şekilde göründükleri anlatılmıştır?
A) I.        B) II.        C)III.        D)IV.        E)V.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylama yapılmıştır?
A) Boğazın gerdanlıkları bayramda yine ışıl ışıl süslenmişti.
B) Şehrin iki yakasını birbirine demir yoluyla bağlamak gerekiyor.
C) Sabahları ve akşamları iki yakanın insanları birbirleriyle yer değiştirirler sanki.
D) Yaz günleri Beşiktaş’a gemiyle geçmenin ayrı bir güzelliği vardır.
E) Kimi zaman insan sırf gezmek amacıyla Boğaz hattında çalışan bir gemiye binip saatlerce gezmek ister.

5. “Sanat eseri hem bir saat hem bir pusuladır.”
Bu cümlede anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sanat eserinin hem içinde bulunulan zamanı hem de gidilecek yönü göstermesi gerektiği
B) Sanat eserinin toplumun yaşadığı ve yaşayabileceği sorunları aktarması gerektiği
C) Sanat eserinin hem gününde hem gelecekte beğenilecek özellikler taşıması gerektiği
D) Sanat eserinin bugünün değerlerini yarına aktarabilecek bir özelliğinin olması gerektiği
E) Sanat eserinin her dönemde yaşarlığını sürdürebilecek konuları işlemesi gerektiği

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisi eserin içeriğiyle ilgili değildir?
A) Eserde tanıtılan köylü tipini yazarın diğer eserlerinde de görüyoruz.
B) Savaşın insan psikolojisindeki kötü etkilerini bu romanın kahramanında rahatça fark edersiniz.
C) İki aile arasındaki düşmanlık roman boyunca sürüyor.
D) Kahramanların tümü seçildikleri çevrenin diliyle konuşuyor.
E) Roman, düşman askerlerinin şehri kuşatmasıyla başlıyor.

7. “Ne toplum için beslediğim hayırlı niyetleri ne de sanatı feda ederim.” diyen birinin aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenir?
A) Sanat faydalı olmak için değil güzel olmak için vardır.
B) İnsanlara faydalı olmadıktan sonra bir eser güzel olmuş neye yarar?
C) Bir eser hem faydalı hem güzel olursa sanat eseri değeri taşır.
D) Eserim sanatsal güzelliği yakaladıktan sonra varsın kimseye yararı dokunmasın.
E) Toplum acılar içinde kıvranırken şiirde güzellik aramak ne boş bir çabadır.

8. (I) Son yirmi yıllık sanat serüvenimiz ortaya bir sanatçı tipi çıkarmıştır. (II) Sorumsuz bir sanatçı tipidir bu. (III) Ona göre sanat, amacı kendisi olan soyut bir çabadır. (IV) Memleket gerçeklerinin, fikir sorunlarının farkında değildir; sıkılır bunlardan. (V) Karşısına çıkarsanız ya korkar yan çizer ya işi şakaya boğar.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir tanım yapılmıştır?
A) I.     B)II.       C)III.        D)IV.         E)V.

9. Aslında soru sorma iyi bir şeydir. (I) Soru soran; düşünen, tutumunu gözden geçiren insan demektir. (II) Onun için sanat hakkında sorular soranı kötüye yormayalım. (III) Yormayalım ama, tutalım ki oturduk, anlattık, açıkladık, dedik ki bu ülke çok çekmiştir, mutluluk onun da hakkıdır. (IV) Bunu böylece deyivermekle iş bitmez. (V) Bu mutluluğa ulaşmak için el birliği ile çalışmamız gerekir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir varsayımdan söz edilmiştir?
A) I.     B)II.      C)III.        D)IV.       E)V. 

10. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir durumu kabullenememe vardır?
A) Meseleyi o saat anladım
      Anladım ama, iş işten geçmiş ola
B) Nasıl söylerim öldüğünü nasıl
      Yeşil gözlerinle bakarken resimden gözlerime
C) Kabuğunun içinde midye
      Bilir mi acep akşam olduğunu
D) Dilsiz değilim
      Öyle ölüler gibi
E) Lambasız, ölümsüz ya ben şimdi
     Neye gömülürüm

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisi nesnel bir nitelik taşımaktadır?
A) Sanatçı, ortaöğrenimini çeşitli Fransız okullarında ve İstiklal Lisesi’nde tamamladı.
B) Başarılı bir yazın hayatı geçirdiği aldığı ödüllerden belliydi.
C) Milli Eğitimin tercüme bürosunda görev almayı çok istiyordu, bunu hak ediyordu da.
D) Hayatın anlamsız boşluğunu çoğu kez berber aynalarında görürdü.
E) Anılar bile geriye kalmıyor, onlar da ne yazık ki kişi ile birlikte değişiyor.

12. “Çok savruk, yazdığını okumuyor…” Sait Faik için söylenen sözlerin, daha doğrusu kötülemek için söylenen sözlerin galiba en haklısı bu. O savrukluğu Sait’te zaman zaman ben de görüyorum. Bir cümlesini anlamak için uzun uzun düşündüğüm oluyor ve “Şu cümleyi şöyle kursaydı daha iyi ederdi.” dediğim oluyor.
Bu parçada Sait Faik’in yazılarının hangi yönü eleştirilmiştir?
A) Konuları
B) Üslubu
C) Kapalılığı
D) Sıradanlığı
E) Yapmacıklığı

13. “Bilim, gerçeğin araştırıcısı olarak sanat ile denk ise de ondan üstün değildir.”
Bu cümlede anlatılmak istenenle aşağıdaki cümlelerden hangisi aynı doğrultudadır?
A) Bilim sanattan üstündür.
B) Sanat bilimden üstündür.
C) Bilimle sanatın ortak yönü yoktur.
D) Sanat bilimden doğmuştur.
E) Bilimle sanat birbirine ortaktır.

14. I.  Tiyatro ancak halktan geldiği, aşağıdan yukarıya doğru fışkırdığı zaman en ince meyvelerini
veren bir sanattır.

      II. Tiyatronun halka mal olabilmesi halkın onu kendine ve sorunlarına yakın hissetmesiyle            mümkündür.
     III. Halktan doğmayan tiyatronun gelişmesi ve dünya çapında eserler ortaya koyması mümkün    değildir.
     IV. Halkın tiyatroyu benimsemesi, onu ancak kendine yakın hissetmesiyle mümkün olur.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangi ikisi anlamca birbirine en yakındır?
A) I. ve II.
B) II. ve III.
C) III. ve IV.
D) II. ve IV.
E) I. ve IV.

15. (I) Gide’in hikaye adını verdiği ve Fransız edebiyatında önemli bir yeri olan ilk büyük eseri L’immoraliste’dir. (II) Bu hikaye kendisi gibi sıkı bir din terbiyesi ile yetişen, kitaplardan başka bir şey bilmezken hayatı ansızın keşfediveren Michel’in hikayesidir. (III) Annesi, ona mazisini her an geride bırakmasını, kendini hafızadan mahrum etmesini öğretmekten geri kalmaz. (IV) Hayatın içinde hayatı reddeden Michel, yalnız kendi hayatının gelişmesiyle uğraşır. (V) Michel, dünün tam unutuluşuyla her saatin yenilgisini getiriyorum, derken hiçbir şeyin bu hayatın oluşunu durduracağına inanmadığını söyler.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde tanıtılan eserin içeriğinden söz edilmemiştir?
A) I.    B) II.     C) III.       D) IV.       E)V.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir karamsarlık söz konusudur?
A) Üç mevsim sonra, yeni bir bahar gelecek olmasa yaşanmazdı dünyada.
B) Bugün solan çiçeklere duyduğumuz üzüntü, sonsuz bir yasa hiç dönüşmeyecek.
C) Kaybettiğimiz ne çok şey var, onları ne yazık ki geri getiremeyiz.
D) Her mevsimin kendine göre güzelliği vardır; yeter ki biz onları bilelim.
E) Niçin çalıştığını bilen insanların başaramayacağı iş yoktur.

17. “Büyük sanat eserleri topluma yol göstermek, kusurları düzeltmek isteğinden doğmuştur.” cümlesine anlamca en yakın cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A) Topluma önderlik etmek ve onun yanlışlarını düzeltmek arzusu iyi bir sanat eserinin doğuş nedenidir.
B) Bir sanat eserinin değeri doğduğu topluma yol göstermesinden ve onun ihtiyaçlarını gidermesinden anlaşılır.
C) Büyük sanatçıların, okuduğu romanın kendilerine zevk verdiğini söylemeleri, yazmaktan ziyade okumayı sevdiklerini gösterir.
D) Bir yazarın yaşadığı çevrede olup bitenler bir sanat eserini meydana getiremez.
E) İyi bir romanın konusu, günlük hayatın içerisinden çıkarılan bir konu olmalıdır.

18. Aşağıdaki dizelerin hangisinde çaresizlik söz konusudur?
A) Değişen ne var anne değişen
     Devir gen o devir
B) Niçin senelerce bütün kuşlara
     Hep şiir yazmak için baktım
C) Artık yirmi yaşında değilim
     Kalmadı eski kuvvetim
D) Düzelmeden memleketin hali
      Gözüme uyku giremez ki
E) Artık ne gelir elimden 
     Kendimi hayata bırakmaktan başka

19. “Namık Kemal’den sonra bu konu üzerine yüzlerce şiir yazılmıştır. Buna rağmen onlardan hiçbiri yayımlandıkları sayfadan kopamamışlardır. Namık Kemal’in kasidesi tek başına, nesilleri aşarak bugüne gelmiştir. Bu durum da gösterir ki hayat şiirinin de bir sırrı vardır.”
Yukarıdaki paragrafta altı çizili cümlenin anlamını aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar?
A) Bir kısım şairler, hiçbir zaman kitap haline getirme imkanı bulamamışlardır şiirlerini.
B) Bir kısım şairlerin şiirleri, halkın hayatı ile ilgisi olmadığı için sadece kitaplarda kalmıştır.
C) Bazı şairlerin şiirleri her nedense teknik açıdan yetersiz kalmıştır.
D) Pek çok şair, şiiri, öldükten sonra şöhret bulmak için yazar.
E) Şairlerin bazıları hayatları sıkıntılar içinde geçirmişlerdir.

20. Ümidin söz konusu olduğu dizeler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ölenler öldü, kalanlarla mustarip kaldık
      Vatanda, hor görülen topluluğuz artık.
B) Ölenler en son kurtuldular bu dağdağadan
     Ve göz kapaklarının arkasında eski vatan,
C) Bizim diyar olarak kaldı tâ kıyamete dek.
      Kalanlar ortada genç, ihtiyar, kadın, erkek,
D) Harap olup yaşıyor talihin azabıyla,
      Vatanda düşmanı seyretmek ıstırabıyla.
E) Vatanda korkulu rüya içindeyiz, gerçek,
      Fakat bu çok sürmez, mutlaka şafak sökecek.

CEVAPLAR: 1.B, 2.B, 3.C, 4.A, 5.A, 6.D, 7.C, 8.C, 9.C, 10.B, 11.A, 12.B, 13.E, 14.D, 15.A, 16.C, 17.A, 18.E, 19.B, 20.E

cumlede anlam test 5‘i indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap