Testler

Cümlenin Ögeleri Test 1

CÜMLENİN ÖGELERİ TEST 1

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi fiildir?
A) Mağrur, fakat biraz kof ve sözde kabadayı bir hali vardı.
B) Yaşı kıyafetinden de yüzünden de belli oluyordu.
C) Ama buna uzun boylu aldırdığı yoktu.
D) Halinden, tavrından bu işleri can sıkıcı bir angarya saydığı âşikârdı.
E) Utangaçlık gibi bir meziyeti veya kusuru yoktu.

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi isim tamlamasıdır?
A) İşlemenin üzerinde bizim yaylamızın resmi var.
B) Tavırlarındaki soğuk, baygın halin annesinden daha iyi farkındaydı.
C) Konuşmasında küskün bir eda vardı.
D) Aslında ben de eskiden bu fikirdeydim.
E) Biraz hercâî tabiatlı, bayağı zevkli bir gençti.

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi sıfat tamlamasıdır?
A) Giyime, şıklığa güzel görünmeye de pek meraklıydı.
B) Kızın bu sözlerinde nişanlısıyla barışmak isteği de gizliydi.
C) Söylediği bu sözler tarif edilmez basitlikteydi.
D) Tek adım atmaya cesaret edemiyor gibiydi.
E) Hepsinin de bu güzel kıza cephe aldıkları belliydi.

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde belirtili nesne yoktur?
A) Demek o adam seni kaçırmak istedi.
B) Esmeralda bu sözlerle işkence kulesinde cereyan eden sahneyi hatırlamıştı.
C) O baykuş suratlı adam senden ne istiyor?
D) Ama nihayet onun zayıf bir tarafını bulmuştu.
E) Bunu ondan daha akıllı birinin anlayabileceğini sanıyorum.

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisi sadece özne ve yüklemden oluşmuştur?
A) Küçük hanımlar onun orada oluşunu bile fark etmemişler.
B) Zaman zaman yanaklarından bir utanç kırmızılığı, gözlerinden bir öfke parıltısı geçiyordu.
C) Bu bakışlarda aynı zamanda mutluluk ve sevgi de vardı.
D) Gülüşmelerin, alayların, hareketlerin ardı arkası kesilmiyordu.
E) Fakat meselenin iç yüzünü bir türlü kavrayamıyordu.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı sağlayan kelime öznedir?
A) Kuzum nen var senin?
B) Canım, böyle kalkıp gitmek olur mu?
C) Sizin adınız neydi?
D) Bademli pastayı ne zaman aldın?
E) Bize marketten neler getirmiş?

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ögelerin dizilişi sırasıyla özne/nesne/dolaylı tümleç/yüklem şeklindedir?
A) Çünkü kelimeyi hiç duralamadan yazıvermişti.
B) Bu hali görünce birdenbire ellerini hayranlıkla kavuşturdu.
C) Ufuk penceresinden bakılınca içerisi görülür.
D) Abim gözlerini yukarıya dikmişti.
E) Yüreğinin ta derinliklerinden gelen bir ses ona sesleniyordu.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru, yer tamlayıcısını bulmaya yöneliktir?
A) Elindeki tefi parmağının ucunda mı döndürüyor?
B) Bu adam da kim?
C) Vahşi bakışında acayip bir ifade var mıydı?
D) O da bu filmi mi seyrediyor yoksa?
E) Su şişem nereyeydi?

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde zarf tümleci kullanılmıştır?
A) Birçok kimsenin yüzü yaralandı.
B) Pencereden giren bu göz kamaştırıcı ışık cümbüşü evin duvarına vuruyordu.
C) Sana soracağım bir sürü şey vardı.
D) Yarısı sarı, yarısı kırmızı bir gömlek giymişsin.
E) Kedi korkmuş, acı acı miyavlıyordu.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Bu arada / birçok serseriyle / arkadaş oldum.
B)Bana / seslendiğiniz anda/ birden / şaşırıverdim.
C) Başkanın anlattıklarını dinlerken / yavaş yavaş / sakinleşmişti.
D) Gürültülü bir hayat sürmeye açık havada yaşamaya / bayılıyor.
E) Gezip dolaştığı bütün mahallelerin halkı / onu / pek / seviyor.

11. O mart ayının güzel bir cumartesi sabahı Ferhat, giyindiği sırada beş parası kalmamış olduğunu fark etti.
Yukarıdaki cümlede bulunan altı çizili bölüm cümlenin hangi ögesidir?
A)Zarf tümleci
B) Yüklem
C) Belirtili nesne
D) Dolaylı tümleç
E) Özne

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru, yüklemi buldurmaya yöneliktir?
A) Bu telefon denen şey nasıl kullanılır?
B) Saatini kim sakladı?
C) Ben nerede hata yaptım?
D) Oraya yürünerek gidilir mi?
E) Bisiklet sürmeye ne zaman başlayacağım?

13. Yolda giderken burnuna bir aşçı dükkânından gelen nefis kebap kokuları çarptı.
Yukarıdaki altı çizili bölüm cümlenin hangi ögesidir?
A)Zarf tümleci
B) Özne
C) Dolaylı tümleç
D) Belirtisiz nesne
E) Belirtili nesne

14. Aşağıdaki cümlelerde bulunan isim tamlamalarından hangisi özne görevindedir?
A) Kebap şişi ateşin üzerinde dönmekteydi.
B) Kulenin önüne gelince içinden bir tereddüt geçti.
C) O sırada elinin içini gösterdi.
D) Helezon biçimi merdiveni tırmanmaya başladı.
E) Küçük sütunlarla süslü galerinin hizasına çıkınca biraz soluk aldı.

15. Meraklı öğrenci bu fırsattan yararlanarak odanın içini biraz seyredebildi.
Yukarıdaki cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?
A)Kim
B)Nasıl
C) Neyi
D)Ne kadar
E)Neden

16. “Soğuk suyu kupayla içti.” cümlesindeki altı çizili ögenin özdeşi aşağıdakilerden hangisinde yoktur?
A) Elindeki çantayla pikniğe gitti.
B) Saat nasıl işliyor?
C) Otobüs durağında hareketsiz bekliyordu.
D) Mutfakta bir ekmek bile bulunmadığını üzülerek fark etti.
E) Simya ilmiyle uğraşanların kullandıkları masa arasında, cam maske gördü.

edebiyatsultani.com

Hazırlayan: Süleyman Kara

Cevaplar: 1-B, 2-B, 3-C, 4-A, 5-D, 6-A, 7-D, 8-A, 9-E, 10-B, 11-C, 12-D, 13-B, 14-A, 15-E, 16-E

Bu testi word dosyası olarak indirmek için aşağıdaki linki tıklayınız.

Cümlenin Ögeleri Test 1

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap