Testler

Cümlenin Ögeleri Test 14 (8.Sınıf Türkçe)

CÜMLENİN ÖGELERİ TEST 14 (8.SINIF TÜRKÇE)

 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde farklı bir öge vurgulanmıştır?
  A) Kardeşim az önce koşarak aşağı indi.
  B) Mutluluk, aştığımız engellerden oluşur.
  C) Senin için aldığım hediye paketlerini artık açabilirsin.
  D) Seni çok ilgilendiren sınav sonuçları yakında açıklanacak.
 2. “Sanatçılarımızın çoğu güzel dilimizi kötü kullanıyor.” cümlesinde, yükleme sorularn “neyi” sorusunun cevabı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) dilimizi
  B) kötü
  C) güzel dilimizi
  D) sanatçılarımızın çoğu
 3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin ögeleri “özne, yer tamlayıcısı, nesne ve yüklem” şeklinde sıralanmıştır?
  A) Babam bize birbirinden güzel öyküler anlatırdı.
  B) Bizim takım rakip sahada çok akıllı oynadı.
  C) Tren yolculukları eskiden ne kadar zevkli olurmuş.
  D) İnsanın en büyük düşmanı, doğrudan doğruya kendisidir.
 4. “Hafta sonunda, yarı kır, yarı şehir, pek kalabalık olmayan bir semtte yabancı yabancı dolaştık.” cümlesindeki yer tamlayıcısı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) bir semtte
  B) hafta sonunda
  C) yabancı yabancı
  D) yarı kır, yarı şehir, pek kalabalık olmayan bir semtte
 5. Ada çayı; üşütme, soğuk algınlığı gibi hastalıklarla ortaya çıkan boğaz ağrısı ve boğaz iltihabı gibi hastalıklarda kullanılır.
  Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?
  A) Özne, yer tamlayıcısı, yüklem
  B) Özne, nesne, zarf tümleci, yüklem
  C) Özne, zarf tümleci, nesne, yüklem
  D) Özne, nesne, yer tamlayıcısı, yüklem
 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne vurgulanmamıştır?
  A) İnsan, dilinin altında gizlidir.
  B) Yarınki maça sen de geleceksin.
  C) Bize annem yine masal okudu.
  D) Eski ayakkabılarımı kim attı?
 7. Halk, bir ülke içinde yaşayan, o ülkeyi vatan bilip kaderini paylaşan insan gruplarıdır.
  Bu cümlenin yüklemi , aşağıdakilerden hangisidir?
  A) gruplarıdır
  B) insan gruplarıdır
  C) o ülkeyi vatan bilip kaderini paylaşan insan gruplarıdır
  D) bir ülke içinde yaşayan, o ülkeyi vatan bilip kaderini paylaşan insan gruplarıdır.
 8. Her kış, soğuktan olacak, ellerim sık sık çatlar.
  II. Bu sene yağmur yağmadığı için ürün de az oldu.
  III. Evde, okulda, sitede aynı konu konuşuluyordu.
  IV. Ön sırada oturan çocuk, gözlüklü olan, kardeşimdir.
  Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde ara söz veya ara cümle vardır?
  A) I ve II
  B) I ve IV
  C) II ve III
  D) III ve IV
 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması özne görevindedir?
  A) Kitabın sayfalarını bir bir çeviriyordu.
  B) Çocuğun hastalığı her geçen gün ilerliyordu.
  C) Sokak kapısının önünde birkaç çocuk top oynuyordu.
  D) Evin önündeki yaşlı ağacın kuru dallarını kesmişler.
 10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi zamiri yer tamlayıcısı görevindedir?
  A) Onlar da kütüphanede kitap okuyor.
  B) Bu güzel kitabı kardeşim ondan almış.
  C) O, okulun en sevilen kişilerinden biridir.
  D) Az önce buradan geçen uzun boylu adamı gördün mü?
 11. Beş gün sonra, cuma günü, Antalya’da dayımı ziyaret edeceğim.
  Bu cümlede hangi ögenin açıklayıcısı olan bir ara söz kullanılmıştır?
  A) Öznenin
  B) Nesnenin
  C) Yer tamlayıcısının
  D) Zarf tamlayıcısının
 12. “Bizim çocukluğumuzda, oynayıp konuştuğumuz sokaklardan satıcılar geçerdi.”
  cümlesindeki yer tamlayıcısı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) oynayıp koştuğumuz sokaklardan
  B) bizim çocukluğumuzda
  C) oynayıp koştuğumuz
  D) satıcılar
 13. Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne, zarf tümleci ve yüklemden oluşmuştur?
  A) Aradığı kitabı bulmak için fuara gitmiş.
  B) İçerinin sıcaklığı birdenbire arttı.
  C) Her sabah, yeni ümitlerin beşiğidir.
  D) Tren düdükleri bana hep ayrılıkları hatırlatır.
 14. “Çocuklar, onu ayakta karşıladı.” cümlesindeki vurgulanan öge aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Zarf tamlayıcısı
  B) Özne
  C) Yer tamlayıcısı
  D) Belirtisiz nesne
 15. “İlkbaharın tatlı rüzgârıyla sarhoş olan martılar çılgın naralarla havayı çınlatıyordu.” cümlesinin öge sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Zarf tümleci-özne-nesne-yüklem
  B) Özne-yer tamlayıcısı-nesne-yüklem
  C) Özne-zarf tamlayıcısı-nesne-yüklem
  D) Özne-zarf tamlayıcısı-yer tamlayıcısı-yüklem
 16. “İhtiyar bekçi …”
  Aşağıdakilerden hangisi üç noktayla belirtilen yere getirilirse cümlenin öge sıralanışı “özne, zarf tamlayıcısı, yer tamlayıcısı, nesne ve yüklem” şeklinde olur?
  A) şimdi evinde kitaplarını okuyor.
  B) az önce parkta oynayan çocukları uyardı.
  C) geçen gün bu iş yerinden çıkanları uyardı.
  D) eskiden iş yerinde sabaha kadar dosyaları incelerdi.
 17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümleci yoktur?
  A) Çocuklar aşağı indi.
  B) Bazı öğrenciler çok çalışıyor.
  C) Akşama size geleceğiz.
  D) Nasıl bir araba alacaksınız?
 18. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin ögelere ayrılışı yanlıştır?
  A) Dostun iyisi / kara günde / belli olur.
  B) Ters gidince kişinin işi / muhallebi yerken / kırılır / dişi.
  C) Derdini / söylemeyen / derman / bulamaz.
  D) Dereyi görmeden / paçaları / sıvama.
 19. “İhtiyar adam, eski kahramanlıklarını büyük bir coşkuyla anlatıyordu.” cümlesinde aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur?
  A) Özne
  B) Zarf tümleci
  C) Belirtili nesne
  D) Yer tamlayıcısı
 20. Ev sahibi bize yemekten sonra közde demlenmiş çay ikram etti.
  Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisine cevap yoktur?
  A) Ne
  B) Nasıl
  C) Ne zaman
  D) Kim

 

CEVAPLAR: 1.B, 2.C, 3.A, 4.D, 5.A, 6.C, 7.D, 8.B, 9.B, 10.B, 11.D, 12.A, 13.B, 14.A, 15.C, 16.A, 17.D, 18.C, 19.D, 20.B

cumleninogeleritest14-8.sinifturkce

cumleninogeleritest14-8.sinifturkce indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap