Testler

Sözcükte Anlam Test 1 (5.Sınıf Türkçe)

SÖZCÜKTE ANLAM TEST 1 (5.SINIF TÜRKÇE)

1.Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelime gruplarından hangisi deyim değildir?
A) Bu arabayı gözden çıkardım.
B) Çaldığı kemanla göz doldurdu.

C) Saçma sapan hareketleriyle onun gözünden düştü.
D) Teyzem, geçen ay göz ameliyatı oldu.

2. “Durmak” kelimesi, aşağıdaki cümlelerin hangisinde “işlemez olmak, çalışmamak” anlamında kullanılmıştır?
A) Kolumdaki saat yine durmuş.
B) Yola çıkınca yağmur durdu.
C) İzleyicilerin bazıları ayakta duruyordu.
D) Dedesi ölmüş, nenesi duruyormuş.

3. Beyza, defterine yazdığı cümleleri okumaktadır. Yazdığı cümlelerden hangisinde terim anlamlı bir sözcük kullanmıştır?
A) Üçgenlerin iç açılarının toplamını öğrendik bugün.

B) Sabahları odun kırar, sobayı yakarım.
C) Arkadaşlarla bizim bahçede saklambaç oynarız.
D) Yeni aldığım çantanın sapı koptu.

4. “İşçiler hemen işe giriştiler.” cümlesinde “giriştiler” kelimesinin yerine hangi kelime getirilmelidir?
A) Geldiler

B) Gittiler
C) Yöneldiler
D) Başladılar 

5. Dilekçeyi okudu (I), hiçbir şey söylemedi. Hatta biraz soğuk (II) davrandı bize. Ardından hiçbir şey
yokmuş gibi şarkının notalarını (III) düzeltmeye  devam etti.
Bu parçada altı çizili sözcüklerin anlam özellikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Gerçek-mecaz-terim

B) Gerçek-terim-mecaz
C) Mecaz-gerçek-terim
D) Terim-gerçek-mecaz

6.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde karşıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır?
A) Güzel de çirkin de doğar, büyür, yaşlanır.
B) Onun cesur mu korkak mı olduğunu anlayamadık.
C) Birinci test oldukça kolaydı, ikinci test bayağı zormuş.
D) Bize aldığı armağanların hepsini sakladık.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde Kara günlerimizde dostlarımız bizi yalnız bırakmaz.” cümlesindeki altı çizili sözcüğün zıt anlamlısı verilmiştir?
A) İyi gün dostlarından uzak duracağını başına bir şey gelince anladı.
B) İşe gitmedi, çünkü kendisini kötü hissediyormuş.
C) Çiçekli pembe eteği onu her zamankinden çok güzelleştirmişti.
D) Saçlarımdaki aklar gittikçe çoğalınca saçımı boyatmaya karar verdim.

8. 1. erişmek
2. olmayanlar
3. istedikleri
4. çalışmaktan
5. bir hedefi
6. zevk almazlar
Yukarıdaki kelimelerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur?
A) 3-5-2-4-1-6

B) 1-3-5-2-4-6
C) 4-3-5-2-1-6
D) 5-2-4-6-1-3

9.
I. *Yüzünde sivilceler çıkmış

* Pazardan yüz adet ceviz aldım.
II.*Kara bulutlar yağmurun habercisidir.
* Gemideki yolculardan biri karayı gördü.
III. *Pazardan kaç bağ soğan aldınız?
    * Bu mevsimde Manisa’da üzüm bağında olurum.
IV.* İş yerine giderken hangi yolu kullanırsınız?
    * Dün asfalt döşenen yolda bugün kazı çalışması yapılıyor.
Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisinde altı çizili kelimeler sesteş değildir?
A) I.    B) II.     C) III.     D) IV.

10. Aşağıdaki kelime zincirlerinden hangisi özel anlamlıdan genel anlamlıya doğru sıralanmıştır?
A) Demir, kömür, altın, maden

B) Ev, baca, koltuk, oda
C) Lale, çiçek, bitki, canlı
D) Cansız, araç, eşya, iğne

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme kullanılmamıştır?
A) Sütçü, sabah sabah insanları uykusundan etmişti.

B) Deniz kıyısında gördüğü büyüklü küçüklü kabuklar dikkatini çekmişti.
C) Güvenlik görevlisi bir ara hava almak için dışarı çıkmış.
D) Gençler, döne dolaşa bir ırmağın kenarına ulaştılar.

12. Aşağıdaki dizilerin hangisinde sözcükler genel anlamlıdan özel anlamlıya doğru sıralanmıştır?
A) Kartal-papağan-keklik-serçe

B) Elmas-altın-bakır-gümüş
C) Varlık-canlı-kuş-kanarya
D) Kömür-yakıt-cansız-varlık

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yakın anlamlı sözcüklerle oluşturulmuş bir ikileme vardır?
A) Bir ara pardösülü, süklüm püklüm bir adam kapıdan içeri girecek oldu.

B) Gece gündüz demeden çalışır, sonra çıkardığı notları blogunda yayımlardı.
C) Sabah akşam hep aynı şeyleri yiyoruz bu iş yerinde.
D) Doğru dürüst yazmayı öğrenmen için biraz daha zamana ihtiyacın var. 

CEVAPLAR: D, 2.A, 3.A, 4.D, 5.A, 6.D, 7.A, 8.B, 9.D, 10.C, 11.C, 12.C, 13.D

sozcukte-anlam-test-1-5-sinif-turkce indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap