Testler

Fiilimsiler Test 3 (8.Sınıf Türkçe)

FİİLİMSİLER TEST 3

1.Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi fiilimsi değildir?
A)Gerçekten, bitmez tükenmez iniltilerin uğultusunu bağrında toplayan ıstırap vadisi çukurunun kenarında bulunuyordum.
B)Vadinin dibine ne kadar dikkatle bakarsam bakayım bir şeycikler seçemiyordum.
C)Yüzünün sarardığını sezmiştim, bir şeyler söyledim.
D)Sen ki tereddüt anlarımda bana her zaman cesaret verirken şimdi sen de korkarsan ben nasıl gelebilirim?

2.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır?
A)Buradan uzaklaşmadan şunu öğrenmeni isterim.
B)İşte bizler sırf bu hatamızdan dolayı mahvolmuş durumdayız.
C)Bu sözleri işitince içimi büyük bir ümitsizlik kapladı.
D)O, üstü örtülü sözlerimin altındaki gizli anlamı kavramıştı.

3. “-mış” ekini almış olan aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi fiilimsidir?
A)O konuşurken bir yandan da yol almışız.
B)Kırılmış kalbi onarmak çok zordur.
C)Eskimiş bize hediye edilen masalar.
D)Ağaçların yaprakları sonbaharın gelmesiyle sararmış.

4.”-acak,-ecek” ekini alan kelimeler cümlede kullanılışına göre isim, fiil veya sıfat fiil olarak kullanılır. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “-acak,-ecek” ekini alan kelime tür olarak diğerlerinden farklıdır?
A)İsviçre’ye çilek yollayacak firmamız.
B)Bisikletini ne zaman tamirciye götüreceksin?
C)Ayıklanacak fasulyeler masada duruyor.
D)Artık her sabah erken kalkılacak.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde –ma,-me eklerinden birini alan kelime fiilimsi değildir?
A)Oğlunu görmeyi çok istiyordu.
B)Yapmadığım şeylerle beni suçluyorsunuz.
C)Hata yapma ihtimali yüzde kaç?
D)Öğretmen ilk derste planlı olmanın öneminden bahsetti.

6. Hepsini ayrı ayrı saymama imkan yok, çünkü çok uzun olan hikayem beni acele etmeye zorluyor, böylece gördüklerimin ancak bir kısmını anlatabiliyorum.
Yukarıdaki paragrafla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)İki tane isim fiil kullanılmıştır.
B)İki tane sıfat fiil kullanılmıştır.
C)Sıfat fiillerden biri adlaşmıştır.
D)Zarf fiile örnek olabilecek sadece bir kelime vardır.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf fiil zaman bildirmektedir?
A)Misafirler gelince bize de haber verirsiniz.
B)Böyle kaçarak sorumluluklarından kurtulamazsın.
C)Yüzüme bakıp da konuşur musun?
D)Durağa koşa koşa vardık.

8. Kendisinden hiçbir şey kaybetmeden, kendisini yenilemek devamlı kabuk değiştirmek istiyordu.
Yukarıdaki cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A)isim fiil
B)Sıfat fiil
C)Zarf fiil
D) Fiil

9. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerden hangisi fiilimsi özelliğini kaybetmiştir?
A)Evrakları danışmadan alabilirsiniz.
B)Bu çocukta görme bozukluğu var.
C)Hangi yemekleri yapmayı bilirsin?
D)Sineğin ısırması onu hastanelik etti.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen zarf fiil, ötekilerden farklı bir sorunun cevabıdır?
A)Gece gündüz çalışarak geldik buralara.
B)Onun halini düşünüp için için ağlıyordu.
C)Yaşadıklarını anlatınca ona hak verdik.
D)Kadını döve döve hastanelik etmiş.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim fiil yoktur?
A) Yeniden görme umudu ise pek kalmamıştır.
B)Dönüşünden dokuz gün sonra yazmaya başlar.
C)Cemil kendisini son derece yalnız hisseder.
D)İçinde eski hatıralar olduğu için arada bir karıştırılmaya layıktır.

12. Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.
Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.
Doğacaktır sana vadettiği günler Hakk’ın…
Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın.
Yukarıdaki dörtlükte geçen aşağıdaki kelimelerden hangisi fiilimsidir?
A)uğratma
B)doğacaktır
C)dursun
D)vadettiği

13. Aşağıdaki altı çizili kelimelerin hangisinde –mış ekini alan kelime fiilimsi değildir?
A)Kırılmış evdeki bütün bardaklar.
B)Tamir edilmiş bilgisayarı kargoya vermişler.
C)İhtiyarın azı dişleri çekilmiş.
D)Kaza yerindeki herkes ölmüş.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türde bir fiilimsi kullanılmıştır?
A)Fırtınaya tutulan bir hayat yolcusudur o.
B)Bu fırtınadan kurtulmak için eser yazacağım.
C)Saçtığın tohumlar şimdi fidan oldu.
D)Yaşayacağımız çileler henüz bitmemiş.

    Çekimli fiil     Fiilimsi
1 Ağlayan          Yazmış
2 gidelim           Bakalı
3 Kaşıyor           Çizmek
4 Yapsa             Kırılası

15. Sinan çekimli fiiller ve fiilimsilerden oluşan bir tablo hazırladı. Sinan’ın hazırladığı bu tablodaki yanlışlığın düzeltilmesi için hangi satırdaki kelimelerin yerlerinin değiştirilmesi gerekir?

A)1 B)2 C)3 D)4

16. “-mez” ekini alan aşağıdaki kelimelerden hangisi fiilimsi değildir?
A)Dönülmez akşamın ufkundayız, vakit çok geç.
B)Senin ne bitmez dertlerin varmış arkadaş.
C)Onun bu sorusuna cevap verilmez.
D)Kabul edilemez istekleri var bu çocuğun.
edebiyatsultani.com

Hazırlayan: Süleyman Kara

Cevaplar:1-B, 2-D, 3- B,4-C, 5-B, 6-D, 7-A, 8-B, 9-A, 10-C, 11-C, 12-D, 13-B, 14-B, 15-A, 16-C

Fiilimsiler Test 3 (8.Sınıf Türkçe)’ü indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

fiilimsilertest3-8.sinifturkce indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap