Testler

Fiilimsiler Test 5 (8.Sınıf Türkçe)

FİİLİMSİLER TEST 5 (8.SINIF TÜRKÇE)

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat fiil yoktur?
A) Suyun çıktığı kaynağa kadar gideceğiz.
B) Tatilin yaklaşması hepimizde bir heyecana yol açtı.
C) Yaşayacağınız çok güzel güzel günler gelecektir.
D) Kurumuş ağaç dallarını topladık ve bir ateş yaktık.

2.  I. Her insan ancak çalışarak hedeflerine ulaşabilir.
    II. Sınavlar başlayalı kafamı dersten bir türlü kaldıramıyorum.
   III.Olayların bu noktaya varacağını size söylemiştim.
   IV. Bu yıl tatil yapmaya fırsatımız olmayacak.
Yukarıda numaralı cümlelerin hangilerinde zarf fiil vardır?
A) I-II
B) I-III
C) II-IV
D) III-IV

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer alan “-miş” ekinin işlevi diğerlerinden farklıdır?
A) İhtiyarın bütün dişleri dökülmüş.
B) Orada elektrikler kesilmiş dün gece.
C) Canı çok sıkılmış, ama bize söylemedi.
D)Çevreye atılmış çöpleri temizlediler.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türden bir fiilimsi kullanılmıştır?
A) Toplantı başlayalı beş dakika oldu.
B) Çalışmak kişiyi mutlu eder.
C) Havalar açınca pikniğe gideceğiz.
D) Bugün okula yürüyerek gideceğim.

5. Ellerde dolaşan bu siyah sancak
Göklere yükselen bir âh olmasın
Doğru mu bu kadar ye’se kapılmak
Korkarım, bu matem günah olmasın
Bu dizelerde kaç tane fiilimsi vardır?
A) 1    B) 2    C) 3     D)4

6. I.  Bir gün olup kucağına ulaşsam
   II.  Gözlerimden döksem sevinç yaşını
  III. Sancağının gölgesinde dolaşsam
  IV. Öpsem, öpsem toprağını, taşını
Numaralanmış dizelerin hangisinde zarf fiil vardır?
A)  1    B) 2     C) 3      D) 4

7. Şu saatte kesilmemiş henüz gözyaşım
Penceremin kenarına dayalı başım
En küçük bir teselliden, ümitten uzak
Hep o eski günlerimi hatırlayarak
Ben sabahı bekliyorum fütur içinde
Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi fiilimsidir?
A) kesilmemiş
B) dayalı
C) uzak
D) hatırlayarak

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili eylemsi ve çekimli eylemle ayraç içinde verilen açıklama yanlış verilmiştir?
A) Başarı için çok çalışmak gerekir. (isim fiil)
B) Çocuğuna doya doya sarıldı. (zarf fiil)
C) Dinmiş lodosun uğultusu. (sıfat fiil)
D) Kitap okumaya zaman ayıralım. (çekimli fiil)

9. Dostluk “Önce ben!” yerine “Önce sen!” diyerek kendinden önce onu, onun mutluluğunu düşünmektir. Onun yanında olacağını ona hissettirmektir.
Bu paragrafta aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?
A) isim fiil
B) sıfat fiil
C) zarf fiil
D) fiil

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen zarf fiil, ötekilerden farklı bir sorunun cevabıdır?
A) Planlı çalışarak başarılı oldum.
B) İşe varınca beni mutlaka ara.
C) Düşünmeden hareket etmek yanlıştır.
D) Buraya koşa koşa geldim.

11. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi fiilimsi niteliğini kaybetmiştir?
A) Sorunların çözümü için fikir üretme sanatçının görevidir.
B) Kitap okuma, kişinin düşünce ufkunu geliştirir.
C) Sınıfta sessiz olma becerisini gösterenleri kutluyorum.
D) Binanın hemen girişinde bir danışma var.

Edebiyatsultani.com

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim fiil yoktur?
A) Eve gidip dinlenmek istiyorum.
B) Çocuklar dondurmayı çok sever.
C) Tatilin gelmesini dört gözle bekliyor.
D) Onun yürüyüşünde bir aksaklık vardı.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “gizlen-” fiili zarf fiil olarak kullanılmıştır?
A) Gizlenmek için kendisine bir çukur kazmıştı.

B) Adamalar gizlenerek izlerini kaybettirmeyi başarmış.
C) Gizleneceği yeri iyi seçmek istiyordu.
D) İyi gizlenirsem ebe beni bulamaz.

14. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerin hangisinde “-ma, -me” eki, ötekilerden farklı bir işlevde kullanılmıştır?
A) Fidan dikmek için çukur kazma işlemleri sürüyor.

B) Derste yaramazlık yapma, diye sana kaç kez söyledim.
C) Soğuk havalarda dışarı çıkma, dedi annem bana.
D) Ümitsizliğe düşmek istemiyorsan gelecekle ilgili olarak kötü şeyler düşünme.

15. (1) Çiçek bakımı ile ilgili kimi pratik bilgiler vardır. (2) Salon bitkilerinizin suya ihtiyacı olup olmadığını parmağınızı saksıya 2 cm kadar batırarak anlayabilirsiniz. (3) Toprağı çok kuru olan çiçekleri mutlaka sulamak gerekir. (4) Kış mevsiminde çiçeklerin dinlenmesi için daha seyrek sulama yapılması gerekir.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) 1.cümlede sadece isim fiil vardır.

B) 2.cümlede birden fazla zarf fiil vardır.
C) 3.cümlede isim fiil ve sıfat fiil vardır.
D) 4.cümlede birden fazla isim fiil vardır.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat fiil cümlede sıfat görevinde kullanılmamıştır?
A) Bu elbiseyi alacak param yok.

B) Kurumuş yaprakları topladık:
C) Kırılan kiremitleri değiştireceğiz.
D) Elmaların çürümüşlerini alıp gelmişsin pazardan.

17. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerin hangisinde “-mak,-mek” eki, ötekilerden farklı bir işlevde kullanılmıştır?
A) Biraz olsun dinlenmek benim de hakkım.

B) Çok çalışmak, başarıya ulaşmanın ön şartıdır.
C) Yeni ocakların çoğunda otomatik çakmak var.
D) Tatile gitmek için her türlü hazırlığı tamamlamış.

18. Karanlık bir sonbahar gecesiydi. Yaşlı banker, çalışma odasında bir ileri, bir geri yürüyor, on beş sene önce yine bir sonbahar akşamı verdiği bir partiyi hatırlıyordu. Partide pek çok zeki insan vardı ve bu insanların arasında ilginç konuşmalar geçiyordu. Konuşulan şeylerin başında ölüm cezası geliyordu.
Yukarıdaki paragrafta kaç tane sıfat fiil vardır?
A) 1 B) 2 C) 3     D) 4

19. Aralarında gazetecilerin ve entelektüellerin de bulunduğu misafirlerin büyük çoğunluğu, ölüm cezasını tasvip etmiyordu. Böyle bir cezayı modası geçmiş, ahlâka aykırı ve Hıristiyan devletler için yakışıksız buluyorlardı.
Yukarıdaki paragrafla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Zarf fiil yoktur.

B) Birden fazla çekimli eylem vardır.
C) Olumsuzluk eki vardır.
D) Birden fazla sıfat fiil yoktur.

20. İçlerinden bazılarına göre ölüm cezasının yerini müebbet hapis almalıydı. Bunun üzerine ev sahibi banker: “Sizinle aynı fikirde değilim.” dedi. “Ne ölüm cezasını ne de müebbet hapsi denedim; ama birine öncelik tanısaydım, müebbet hapisten daha ahlakî ve daha insancıl olan ölüm cezasını tercih ederdim. Ölüm cezası adamı bir seferde öldürür; fakat müebbet hapis yavaş yavaş öldürür. Hangi cellat daha insancıldır? Sizi birkaç dakika içinde öldüren mi, yoksa canınızı uzun seneler içinde alan mı?” Misafirlerden birisi: “Her ikisi de aynı gayeyi -hayatı almak- güttüğü için, eşit derecede ahlâka aykırıdır, diyerek görüşünü belirtti: “Devlet, Allah değildir. İstediği zaman eski haline getiremeyeceği bir şeyi alma hakkı yoktur.”
Yukarıdaki cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) İkiden fazla isim fiil vardır.

B) Fiilimsilikten çıkarak isimleşmiş bir sözcük vardır.
C) Sıfat fiiller vardır.
D) Durum bildiren bir zarf fiil vardır.

edebiyatsultani.com
CEVAPLAR: 1.B, 2.A, 3.D, 4.B, 5.C, 6.A, 7.D, 8.C, 9.D, 10.B, 11.D, 12.B, 13.B, 14.A, 15.A, 16.D, 17.C, 18.B, 19.D, 20.A

Fiilimsiler Test 5 (8.sinif Turkce)‘i indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap