Çalışma Kitapçıkları

İslamiyetten Önceki Türk Edebiyatı Çalışma Kitapçığı 2

1.Aşağıdaki cümlede geçen boşlukları cümlenin anlamına uygun şekilde doldurunuz.

Eski Türklerde ölen bir kişinin ardından düzenlenen cenaze törenine………………….., bu törenlerde okunan şiirlere de …………………. de adı verilirdi.

Eski Türklerde şairlerin çeşitli görevleri vardır. Bunlar:…………………., ……………………,…………………..,…………………….

Türklerin mitolojik unsurları arasında kadın, at, bozkurt, ………………… ve …………….sayılabilir.

Türkler İslam ile tanışmadan önce şiirlerde sadece ……………………. ölçüsünü kullanmışlar, nazım birimi olarak da …………………………ü tercih etmişlerdir.

Uygurlar döneminde kullanılan metinler ……………………..içeriklidir.

Türkler’in Müslüman olmadan önce cenaze töreninde söyledikleri şiirlerin İslam sonrası Halk edebiyatındaki karşılığı …………………..tır.

2.Aşağıdaki bilgileri doğru yanlış durumuna göre değerlendiriniz.

Destanlar milli birliği sağlamaz. ( )

Cengiz Han destanı yapma destanlardan değildir. ( )

Bozkurt Destanı aruz ölçüsü ile yazılmıştır.( )

Destanlar destan döneminde oluşmamıştır.( )

İslam öncesi dönemde şiirler sığır, şölen, yuğ adı verilen törenlerde söylenmiştir.( )

Koşukta ölen birine duyulan üzüntü dile getirilir.( )

Destan dönemi ürünleri anonim değildir.( )

Destan dönemi şiirlerinde hece ölçüsü kullanılmıştır.(    )

3.Sagu ve koşuğu ölçü, nazım birimi ve işlenen konu bakımından karşılaştırınız.

“Arpasız at aşumas. (Arpasız at koşamaz.)”

“Suvberkmese süt ber. (Su vermeyene süt ver.)”

4.Yukarıdaki sözler İslam Öncesi Sözlü Döneme aittir. Bu dönemde bu şekildeki sözlere ne ad verilmektedir? Yazınız.

5.Doğal ve yapay destanların ortak iki özelliğini yazınız.

6.Göktürk Abideleri’nin önemini üç maddede açıklayınız.

7.Saka Türklerine ait destanları yazınız.

8.Orhun Anıtları hangi ülke sınırları içinde bulunmaktadır? Yazınız.

9.Göktürk Kitabeleri hangi alfabeyle yazılmıştır? Yazınız.

10.Orhun Abideleri’nde kelimeler birbirinden hangi noktalama işareti ile ayrılmıştır? Belirtiniz.

islamiyet oncesi turk edebiyati calisma kitapcigi 2 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap