Testler

Karma Dil Bilgisi Testi 2

KARMA DİL BİLGİSİ TESTİ 2

1.Vakit dardı ve hepimiz gezi hazırlıklarını ancak tamamlayabilmiştik.
Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Soyut isim
B) İsim tamlaması
C) İlgeç
D) Bağlaç
E) Belirteç

2. Ne uzun yürüyüşlere çıkmak ne de bir çay bahçesinde sıcak bir çay içmek bana kitap okumanın mutluluğunu veriyordu.
Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Bağlaç
B) Kişi adılı
C) Niteleme sıfatı
D) Belirtisiz isim tamlaması
E) Zaman zarfı

3. Ona göre takım elemelerinde kendisinin seçilme şansı daha fazla.
Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) İşaret zamiri
B) Edat
C) Dönüşlülük zamiri
D) Üstünlük belirteci
E) Belirtisiz isim tamlaması

4. Gelir düzeyi ile kültür düzeyini karşılaştırmak için firma tarafından kapsamlı bir proje başlatıldı.
Bu cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Belirtisiz isim tamlaması vardır.
B) “İçin” ilgeci cümleye “amaç” anlamı katmıştır.
C) Bağlaç kullanılmıştır.
D) Tamlananı tamlayanından önce söylenmiş bir isim takımı vardır.
E) Hem niteleme hem belirtme sıfatı almış bir isim vardır.

5. Aileler, öncelikle kendi kültürel gelişimlerini sağlamalıdır. Unutulmamalıdır ki anne ve baba, çocuğun birinci öğretmenidir.
Bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Sıfat tamlaması vardır.
B) Bir isim tamlamasından tamlayan ile tamlanan arasına sıfat girmiştir.
C) Farklı türde adıllar kullanılmıştır.
D) “Ki” bağlacı cümleleri birbirine bağlamıştır.
E) “Öğretmenidir” sözcüğü ad takımının tamlananıdır.

6. Ben ve arkadaşım, bakkalda ekmek bulamayınca karşıki fırına kadar gitmek zorunda kalmıştık.
Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Topluluk adı
B) İlgeç
C) Sıfat tamlaması
D) Bağlaç
E) Kişi adılı

7. Kitabı üç gündür elinden bırakmadığı hâlde onun ancak yarısını okuyabildi.
Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Zarf
B) Bağlaç
C) İşaret zamiri
D) Sıfat tamlaması
E) Belirtili isim tamlaması

8. Yarış tutkunu öğrencilerin bir araya gelerek kurduğu bir kulüp olan “Bisikletseverler Kulübü”nün elli dokuz üyesi var.
Bu cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Sayı sıfatı vardır.
B) Tekil ve çoğul isim kullanılmıştır.
C) Tamlayanı belirtisiz isim tamlaması olan bir sıfat tamlaması vardır.
D) Zarf fiil grubu vardır.
E) Belgisiz zamir vardır.

9. Bizim bölümün üçüncü sınıf öğrencileri, anne ve babalara, çocuk yetiştirirken neler yapmaları gerektiğini ücretsiz seminerlerle anlatıyor.
Bu cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Zincirleme isim tamlaması vardır.
B) İlgeç ve bağlaç kullanılmıştır.
C) Niteleme sıfatı vardır.
D) Soru zamiri cümleye soru anlamı katmamıştır.
E) Birden fazla belirtme sıfat vardır.

10. Çalışmayı senin kadar seven birini hiç tanımadım.
Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Belgisiz zamir
B) Belirteç
C) Kişi zamiri
D) İsim tamlaması
E) Edat

11. I. Bu güzel çiçekleri şu vazoya koyalım.
II. Mavi çizgili gömlek bu takıma iyi gitmişti.
III. Rengârenk, hoş kokulu çiçekler getirdim size.
Bu cümleler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) I. cümlede hem niteleme hem belirtme sıfatı vardır.
B) I. cümlede birden fazla işaret sıfatı vardır.
C) II. cümlede “bu” sözcüğü somut bir ismi belirtmiştir.
D) II. cümlede “gömlek” ismi, bir söz grubu tarafından nitelenmiştir.
E) III. cümlede zincirleme isim tamlaması vardır.

12. Kitabın kimi sayfaları keçeli kalem ile işaretlenmiş.
Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Sıfat tamlaması
B) Soru zamiri
C) Belgisiz sıfat
D) Edat
E) Belirtili isim tamlamaları

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin kipinde zaman anlamı yoktur?
A) Kitabın yeni baskısını bulmalıyım.
B) Evden erken saatlerde çıkmış.
C) Rüzgâr oldukça sert esiyor.
D) Babası yeni bir işe başlayacak.
E) Onu yaklaşık iki saat bekledim.

14. Aşağıdaki dizelerin hangisinde farklı türden bir fiilimsi vardır?
A) Geçidi atlayınca şaşırdım sevincimden.
B) Çıtırdayan çalıların arasında bir kertenkele gördüm.
C) Bulutların ardında gün yanmadan sönüyor.
D) Ertesi gün başladı gün doğmadan yolculuk.
E) Gün doğarken bir ölüm rüyasıyla uyandım.

15. Aşağıdaki dizelerin hangisinde hem basit zamanlı hem  birleşik zamanlı fiil vardır?
A) Aşk elinden susuz kaldım yanarım
     Kurudu gönlümde sevda pınarım
B) Bu dünyada sana hasret ölürsem
      Mahşere dek kaderime yanarım
C) Derdimi söylesem esen yellere 
      Uğrattın yolumu ıssız çöllere
D) Madem Leyla bende gönlün yok idi
     Neden düşürdün beni dilden dile
E) Sana toprak olsun canım
     Feda olsun mülküm malım

16. Aşağıdaki dizelerin hangisinde geçen altı çizili sözcükte birden fazla çekim eki yoktur?
A) Sen kederinden taşıver yine bu akşam
B) Derim, dudağında şarkı ben olsam
C) Gözlerinde damla, içinde gam
D) Eriyen renk olsam ayaklarında
E) Buruşmuş bir çiçek parmaklarında

 

CEVAPLAR: 1.C, 2.E, 3.A, 4.D, 5.C, 6.A, 7.B, 8.E, 9.E, 10.D, 11.E, 12.B, 13.A, 14.B, 15.B, 16.E

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap