Testler

Parçada Anlam Test 4 (4.Sınıf Türkçe)

PARÇADA ANLAM TEST 4 (4.SINIF TÜRKÇE)

Kendini beğenen bir fare ve arkadaşlarını kırmak istemeyen bir deve günlerden bir gün arkadaş olmuş. Fare, devenin bu huyunu bildiği için onun yularını eline almış. Fare önde deve arkada yol almışlar. Deve, fareyi kırmamak için itiraz etmeden arkasından yürüyormuş. Fare ise kocaman bir deveye aklınca üstünlük sağladığını düşünüyor, kendini beğeniyor ve “Ben yiğit, kuvvetli biriyim. Koskoca deveyi yularından tutup sürüklüyorum.” diyormuş. Farenin bu kendini bilmez hâli devenin dikkatini çekmiş. Farenin çevreye hava atarak yürümesi deveyi sinirlendirmiş ve ona güzel bir ders vermek istemiş. Fare önde, deve arkada dere kenarına varmışlar. Fare, deveyi görünce durmuş. Deve onun duraklaması üzerine:
-Ey dağlarda ovalarda önümde yürüyüp bana yol gösteren yiğit fare! Sen benim yol göstericimsin. Yürü ki arkandan geleyim.
Bu söz üzerine fare:
-Bu dere çok derin. Boğulmaktan korkuyorum.
Deve derenin derinliğini göstermek için suya girmiş. Sular devenin ancak dizine kadar geliyormuş. Deve, fareye:
-Su ancak diz boyunda. Neden bu kadar korktun?
Fare:
-Dizden dize fark var. Senin için diz boyu olan su beni boyumu yüz kere aşar
Bunun üzerine deve taşı gediğine koymuş:
-Öyleyse bir daha küstahlık edip kendini üstün görme, haddini bil.
Hatasını anlayan fare, deveden özür dilemiş ve aldığı dersi hiç mi hiç unutmamış.

Not: 1, 2, 3.ve 4.soruları yukarıdaki parçaya göre cevaplayınız.
1.Yukarıdaki metne en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Farenin Kurnazlığı
B) Devenin Cesareti
C) Deve ile Fare
D) Farenin İntikamı

2. Bu parçada anlatılmak istenen nedir?

A) Arkadaş seçiminde dikkatli olmalıyız.
B) Kendimizi büyük görmemeli, haddimizi bilmeliyiz.
C) Derin sulardan geçerken dikkatli olmalıyız.
D) Aldığımız dersi ömür boyu unutmamalıyız.

3. Neden fare önde deve arkada gitmektedir?

A) Devenin korkak olması
B) Devenin sudan korkması
C) Farenin deveden daha güçlü olması
D) Devenin arkadaşını kırmak istememesi

4. “hata, dere, kuvvetli, kocaman”

Yukarıda, bu parçada geçen bazı sözcükler verilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu kelimelerden herhangi birinin eş anlamlısı değildir?
A) Büyük
B) Kusur
C) Güçlü
D) Irmak

5. Kitap ekleri edebiyat dergilerinin rakibi değildir. Edebiyatın okuyucuyla iletişimini kitap ekleri değil edebiyat dergileri sağlar. Kitap ekleri, edebiyat ürünleri yayımlamaz. Dolayısıyla şair, öykücü, denemeci yetiştirdiği de görülmemiştir. Edebiyat dergileri aşkla çıkarılır. Kitap ekleri ise görevi icabı.

Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yazarların edebiyat dergilerindeki rolü
B) Edebiyat dergilerinin nitelikleri
C) Edebiyat dergileriyle kitap eklerinin farkı
D) Edebiyat dergileri ve iletişim

6.

Kaynakçı Gözlüğü
Kaynak ya da kesme işlemi yapılırken kullanılan gözlüklere verilen addır. Gözü uçuşan kıvılcımlardan, tozdan ve kaynak işleminden kaynaklanan zararlı ışınlardan korur. Bu gözlüklerin camları özel bir filtreyle kaplıdır.

Laboratuvar Gözlüğü
Araştırma laboratuvarlarındaki çalışmalar sırasında kullanılan gözlüklerdir. Bu gözlükler, üzerinde çalışılan sıvıların göze sıçrama olasılığına karşı kullanılır. Gözleri gazlardan ve tozdan da korur.
Yukarıda tanıtılan gözlüklerin hangi özellikleri ortaktır?
A) Boyutları
B) Kullanım alanları
C) Yapıldıkları maddeler
D) Gözü zararlı etkenlerden korumaları

7. Yazmak daha doğrusu bir eseri yayımlamak elbette zahmetli bir iş. Her şeyden önce okurların beğenisini kazanacak bir eser yazacaksınız. Sonra bunun basımı, tanıtımı, reklamı derken çok yoruluyorsunuz. Üstelik yazarlık öyle kazançlı bir iş de değil.

Genç yazar, konuşmasında aşağıdaki sorulardan hangisine cevap vermiştir?
A) Yazmaya ne zaman başladınız?
B) Yazmak zahmetli bir iş midir?
C) Yazarlığa nasıl başladınız?
D) Yazarların sorumlulukları nelerdir?

8. Bugünlerde plastik bir bileklik dünyayı etkisi altına almış durumda. Bileklik denge ve güç sağlıyor, esneklik kazandırıyor, hareket kabiliyetini artırıyor. Stresten uzaklaştırıyor ve daha önemlisi ağrıları dindiriyor. Dünyanın en ünlü oyuncuları ve sporcuları bile bu bileklikleri takıyor. Farklı markaları ve modelleri olan bilekliklerin ortasında hologram denen bir bölüm var. Özel teknolojiyle üretilen bu bölüm vücuttaki negatif iyon yükünü topluyor ve vücudu koruyor.

Parçada sözü edilen bileklikle ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Vücuda olan faydalarına
B) Ünlülerin de taktığına
C) Maliyetinin yüksek olduğuna
D) Farklı modellerinin olduğuna

9. “Posta Oyunu” 5 ya da 6 oyuncuyla oynanır. Oyuna başlamadan önce oyuncular sayışarak ebeyi seçerler. Oyunda ebeye “postacı” adı verilir. Postacı, oyun alanının tam ortasında durur. Oyuncular da postacının 3-4 metre uzağında birer daire oluştururlar. Oyuncuların her biri durdukları yere bir daire çizip içine bir şehir adı yazar. Postacı herhangi bir oyuncunun yanına gelip tam karşısında durduğunda bu oyuncu postacıya, “Bugün ne var?” diye sorar. Postacı da dairelerde yazılı iki ilin ismini söyler. “(Örneğin; Ankara, İstanbul) Bu illerin adını taşıyan dairedeki oyuncular koşarak hızla yer değiştirmeye çalışırlar. Bu arada postacı boşalan dairelerden birinin içine girmeye çalışır. Girmeyi başarabilirse ortada kalan yani girdiği dairenin sahibi olan oyuncu postacı olur. Giremezse postacılığa devam eder.

Bu parçada “Posta Oyunu”yla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Oyunun ne kadar devam ettiğine
B) Kaç kişiyle oynandığına
C) Ebeye hangi ismin verildiğine
D) Oyunun nasıl oynandığına

CEVAPLAR: 1.C, 2.B, 3.D, 4.D, 5.C, 6.D, 7.B, 8.C, 9.A

İndirmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

parçadanlamtest 4-4.sinifturkce

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap