Testler

Söz Sanatları Test 5 (8.Sınıf Türkçe)

SÖZ SANATLARI TEST 5 (8.SINIF TÜRKÇE)

1.Yaşlı zeytin ağacı rüzgâr banyosu yaparken üst dallarına bir martı kondu. Genç kuşun oldukça iri geniş kanatları, parlak tüyleri vardı. Gagasıyla sırtındaki tüyleri didiklerken aşağıdan bir ses duydu: “Hey, tepemdeki kuş, bütün gün etrafımda uçup ciyak ciyak bağırıyorsunuz yeterince, bari gece beni rahat bıraksanız.” Martı biraz şaşkın “Konuşan bir zeytin ağacı görmemiştim.” dedi.
Bu parçadaki altı çizili bölümde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Abartma
B) Tezat
C) Konuşturma
D) Benzetme

2. Elimizde boya kutularıyla ormanın derinliklerine ilerliyoruz. Kuşlar dallar arasında oradan oraya uçuyor. Şırıl şırıl akan küçük dereler köpüren sularıyla dans ediyor ağaçların arasında. Sessizliği bozan kuş cıvıltılarına rüzgârda usulca salınan yaprakların hışırtıları karışıyor.
Aşağıdakilerden hangisi bu metindeki kişileştirme sanatını sağlamıştır?
A) Kuşların dallar arasında uçması
B) Derelerin sularla dans etmesi
C) Kuş cıvıltılarının sessizliği bozması
D) Yaprakların hışırdaması

3. Dün gece hava, taşları donduracak kadar soğuktu. Öylesine kar yağmıştı ki kardan dağlar oluşmuştu kentte. Fırtınaya gelince o, ışık hızında esiyordu.
Bu metinde aşağıdakilerden hangisi vardır?
A) Benzetme
B) Kişileştirme
C) Konuşturma
D) Abartma

4. Kuşlar suyun başına kondu birer birer. İçlerinden birisi öylesine susamıştı ki göl olsa yetmezdi ona. Avcı “Yoo, bunlara kıyamam!” dedi. Tüfeğini sırtlayıp bezden çantasını omzuna atarak uzaklaştı oradan.
Bu parçada kullanılan söz sanatı ve bunun göstergesi aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A) Benzetme, çantanın beze benzetilmesi
B) Konuşturma, avcının kendi kendine konuşması
C)  Kişileştirme, kuşların insana özgü nitelikleri yüklenmesi
D) Abartma, kuşlardan birinin susuzluğunu anlatmada aşırıya gidilmesi

5. (1) Bu sabah, pencerenin önünde otururken balkon demirine beyaz bir kuş kondu. (2) Hemen fotoğraf makinemi alıp birkaç poz fotoğrafını çektim sevimli kuşun. (3) Fotoğraf çekiminin bittiğini anlamış olacak ki ben gideyim artık, dedi sevimli kuş. (4) Ardından kanat çırparak denizin mavi suları üzerinde havalanıp gözden kayboldu.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde konuşturma sanatından yararlanılmıştır?
A) 1     B) 2     C) 3     D) 4

6.
İn cin uykuda, yalnız iki yoldaş uyanık

Biri benim, biri de serseri kaldırımlar
Bu dizelerde ağır basan söz sanatı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Abartma
B) Benzetme
C) Konuşturma
D) Kişileştirme

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişileştirme sanatı yoktur?
A) Bulutlar gözyaşı döktü.
B) Yüce dağlar birbirine göz eder.
C) Yine bahar geldi bülbül sesinden.
D) Bülbül gülün nazını çekemedi.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tezat vardır?
A) Güvenme varlığa, düşersin darlığa
B) Kaldırımlar içimde uzayan bir lisandır.
C) Sular öyle temiz ki, annemin yüzü gibi.
D) Annem melek gibi temiz ruhlu bir insandı.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme sanatı kullanılmamıştır?
A) Şiir bir cennet bahçesi, girmeyene anlatılmaz.
B) Gözlerimiz kurşun, elimiz bıçak; severek öldürdük güzellikleri.
C) Acep beni anar mı ola, o kaşları keman şimdi.
D) Günlerdir evde tencere kaynamıyor.

10.Aşağıdaki dize veya cümlelerden  hangisinde karşıtlık vardır?
A) Ben de gördüm güneşin doğarken battığını
Esrarlı bir bakışın gönlü kapattığını.
B) Depremden sonra Mersin geceyi sokakta geçirdi.
C) Sen otobüsle Niğde’ye git, ben Kayseri’ye bineceğim.
D) Ben ki yaralıyım, ben ki haytayım
Bakkallara düşmüş okul defterleri gibiyim.

11. Aşağıdaki dizelerin hangisinde abartma yoktur?
A) Bir gün doludizgin boşanan atlarımızla
Yerden yedi kat Arş’a kanatlandık o hızla
B) Aşkınla tutuştum yandım
Gör beni neyledi sevdan.
C) Zalim yârin elinden
Gözyaşım sele döndü.
D) Yeni bir ülkede yem vermek için atlarına
Nice bin atlı kapılmıştı fetih rüzgârına

12.Aşağıdaki dizelerin hangisinde konuşturma sanatı yoktur?
A)  Yıldızlar sönsün, diyerek bağırdı karanlıktan sümbül.
B) O zamanlar bu gazetede usta kalemler vardı.
C) Deniz ve ay sordular seni: Neredesin?
D) Dal bir gün tomurcuğuna “İçimde kanayan yara gibisin.” dedi.

13. Aşağıdaki dizelerin hangisinde tezat (karşıtlık) yoktur?
A) Bir kız vardı yok gibi öyle güzel!
B) Lâkin ben hiç bu kadar mahzun olmadım
Ölümü hatırlatan ne var bu resimde?
Halbuki hepimiz hayattayız.
C) Rüzgâr eser dallarımız atışır
Yas ile sevincim yıkışır dağlar.
D) Gökyüzünün başka rengi de varmış,
Su insanı boğar,ateş yakarmış.

14. Aşağıdaki cümle ve dizelerin hangisinde abartma yoktur?
A) Farz et denize çıktım 
Su biter,derdim bitmez.
B) ökte yanan güneşi; koparıp tan yerinden
Elimizde meşale gibi taşımaktayız.
C) Beyefendi ailenin güneşi,sen de ayısın.
D) Elim değse akan sular tutuşur
İçim dışım yanar oldu gel gayrı.

CEVAPLAR: 1.C, 2.B, 3.D, 4.D, 5.C, 6.D, 7.C, 8.A, 9.D, 10.A, 11.D, 12.B, 13.D, 14.C

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap