Testler

Fiilimsiler Test 8

       FİİLİMSİLER TEST 8

 1. (I) Duvarlarda birçok çerçeve asılıydı; yeşil zemin üzerine altın yaldızlı harflerle Kuran’ dan sureler ve iki binden fazla yazar tarafından temsil edilen Türk divan edebiyatından mısralar yazılmıştı. (II) Ev sahibinin egzersiz ve kol eklemlerini güçlendirmek için kullandığı bazı antika yaylar duvarı nerdeyse tamamen kaplayacak şekilde yerleştirilmişti. (III) Cam çerçeveli muhteşem bir Venedik aynası, duvarların alışılmadık süslemesini tamamlıyordu. (IV) Salonun duvarları boyunca uzanan alçak sedir koyu kırmızı ve altın iplikle işlenmiş örtülerle kaplıydı, sert, uzun yastıklar muhteşem, baskılı Üsküdar kadifesindendi. (V) Bir köşedeki kerevet kare şeklindeki oturma yastıklarıyla burasının ev sahibine ait olduğunu gösteriyordu ve üzerine bir kaplan postu serilmişti.
  Yukarıda numaralanmış cümlelerde bulunan fiilimsilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) I. cümlede sıfat fiil ekini alana sözcüklerden biri kalıcı isim olmuştur.
  B) II. cümlede isim fiil ve sıfat fiil vardır.
  C) III. cümlede sıfat fiil vardır.
  D) IV. cümlede zarf fiil vardır.
  E) V. cümlede isim fiil ve sıfat fiil vardır.

 

 1. (I) Elbette bu zararlar gezgin tüccarların kazançları olacak. (II) Yüklü develerin hantal kervanları yerine trafiği buharlı araçlar sağlayacak; at yerine belki bisikleti kullanacaklar. (III) Türk evinin sıradan ama konuksever eşiği yerine, gelip geçene cüzdanının hak ettiği saygınlığı gösteren şekilci otellerde ağırlanacaklar. (IV) Basit ama temiz kalpli, kapısını çalan yabancıda Tanrı misafirini gören bir halkın yerine, gelecekte karşılarına, tıpkı imparatorluğun büyük şehirleri ve ticaret merkezlerindekiler gibi, yapmacık, sürekli çalışıp didinen, para hırsı içinde ve açgözlü bir toplum çıkacak. (V)Artık Türklerin yaşam tarzları da geleneksel kıyafetleriyle uyumlu değil ve gerçek Osmanlılığı temsil etmekten çok, geçiş döneminin simgesi gibiler.
  Yukarıdaki paragrafla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) I. ve II. cümlede eylemsi kullanılmamıştır.

  B) III. cümlede eylemsi özelliğini kaybetmiş bir kelime vardır.
  C) III. ve IV. cümlede sıfat fiil vardır.
  D) V. cümlede isim fiile yer verilmiştir.
  E) II. ve IV. cümlede adlaşmış sıfat fiiller vardır.
 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi yoktur?
  A) Özel olanların çekiciliğini kaybettiği yerde rahatlık ve lüks kazanacaktır.

  B) Çağrımızı alınca yel yepelek, yelken kürek koşup gelecektir.
  C) Ahmet Mithat Efendinin özelliği anlatışındadır.
  D) Ailenin bir ferdi olan ve ailenin içinde yaşlanan hizmetkara doğuda hala çok sık rastlanır.
  E) Biz de onun selamına karşılık verdik.  
 1. (I) Eğer beni sevenler varsa, onlar beni böyle olduğum, yani içten olduğum gibi severler. (II) Beni olduğum gibi sevenlerin sevgilerine ben de saygı duyarım. (III) Bana değer vermek için kitaplarımda, düşüncelerimde değil de, üstümde, başımda, ya da yaşayışımda bir zenginlik, bir debdebe arayacak olanların sevgilerine de, saygılarına da ben gerek duymam. (IV) Ben sevgiyi, saygıyı çalmak değil, kazanmak isterim. (V) Bunun içindir ki, sevilmek, sayılmak amacıyla huyumu değiştirip yapmacıklığa kalkışmak, yani sahteleşmek istemem.
  Yukarıda numaralanmış cümlelerde bulunan fiilimsilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) ve II. cümlede adlaşmış sıfat fiil vardır.

  B) III. cümlede isim fiiller ve sıfat fiil vardır.
  C) IV. cümlede isim fiil yoktur.
  D) V. cümlede isim fiil ve zarf fiil vardır.
  E) III. cümlede zarf fiil yoktur.

 2. (I) Bir korumanın yardımıyla Mostar’da bana verilen hizmetkârım eşyalarımı yıkık dökük evin üst katına taşıdı ve genel vali ile birlikte yenilen akşam yemeğinden hemen sonra dinlenmek üzere odama çekildim; (II) ama henüz mumları söndürmüştüm ki, gri duvarlarda bir canlanma başladı; (III) bir tıkırtı, bir hışırtı ve sonra dışarda merdivenlerde, holde ve odada bir hareketlilik; sanki ev yerinden sökülüyor ve taa Pavloviç vasallarına kadar evin tüm eski sahiplerinin huzur bulmayan ruhlarının gece içtimasına çıktığını sandım. (IV) Hemen bir mum yaktım, gölgeler hızla kaçışıp duvarların ahşap kaplamalarına tırmanmaya başladılar, odayı bir fare lejyonuyla paylaşıyordum. (V) Özlemle beklediğim gece uykusu yanan yarım düzine mumla uçtu gitti; odanın aydınlığına rağmen, bir an bile sessiz yatsam duvarlar ve ahşap zemini süsleyen sayısız delikten istilacıların sivri burunları dışarı uzanıyordu.
  Yukarıda numaralanmış cümlelerde bulunan fiilimsilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) I. cümlede bir isim fiil ve birden fazla sıfat fiil vardır.
  B) II. cümlede isim fiil vardır.

  C) I. ve III. cümlede adlaşmış sıfat fiil vardır.
  D) IV. cümlede durum bildiren bir zarf fiil vardır.
  E) V. cümlede isim fiil yoktur.

 3. Okur, konunun nereye varacağını merakla bekler ama, gerçekte beklenen Ahmet Mithat’ın öykülemesinin ne taklalar atacağıdır.
  Yukarıdaki cümle ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Sıfat fiil eklerinden birini alan bir sözcük kalıcı isim olmuştur.
  B) Adlaşmış sıfat fiiller vardır.
  C) Tamlayanı sıfat fiil olan sıfat tamlaması vardır.
  D) Zarf fiil yoktur.
  E) İsim fiile yer verilmemiştir.

 4. (I) Top seslerinin susması savaşın bittiğini gösteriyordu. (II) Trebinje halkından, savaşla ilgisi olmayan dört atlının getirdiği haberle Osmanlı birliklerinin yok edildiğini öğrendik. (III) Artık kaçabilenler yalnız veya küçük gruplar halinde geliyorlardı; silahları kırılmıştı veya tamamen silahsızdılar, baruttan kararmış giysileri parçalanmış ve kana bulanmıştı. (IV) Ne kadar acıklı bir görüntüydü, sadece bazı hafif yaralılar kaçmayı başarmıştı, diğerleri katledilmişti. (V) Bu kez Karadağlılar yaralıların başlarını kesme adetlerinden vazgeçmişler, onu medenileştirmişlerdi; (VI) artık zafer ganimeti olarak yakaladıklarının üst dudaklarını, burunlarını kesmek ve alınlarından bir parça deri yüzmekle yetiniyorlardı.
  Yukarıda numaralanmış cümlelerde bulunan fiilimsilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) I. ve VI. cümlede adlaşmış sıfat fiil yoktur.

  B) II. cümlede ikiden çok sıfat fiil kullanılmıştır.
  C) III. cümlede sıfat eylem olan sözcüklerden biri sıfat tamlamasında tamlayan görevinde kullanılmıştır.
  D) IV. cümlede isim fiil vardır.
  E) V. cümlede zarf fiil yoktur.

 5. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi fiilimsi değildir?
  A) Sadece sahilin taşlık tarafında kurulmuş ve kısmen denize doğru uzanan Rum mahallesinde bu güzel kokulu yeşilliklerden görülmüyor.

  B) Evler sanki bir eğlence trenindeki yolcular gibi birbirine yapışmış ve bu mahallenin hastalıklı, dermansız bir görünümü var.
  C) Bunlar, çıtalarla yapılmış, dışardan sıvanmış ve kireçle boyanmış duvarların sanki basit birer pencere çerçevesi gibi görünmesine neden olurlar.
  D) Çoğunlukla hizmetkarlar veya babası için çalışmış olanlardan oluşan bir yerde, onu çevreleyen eski bir prestijin son parlaklığı arzularını tatmin etmek için yeterliydi.
  E) Zarif süslemeleriyle atlastan yapılmış bir yazlık kürk, bol merinos yününden pantolon ve açık san ayak bileklerine kadar çıkan bir mest ev kıyafetini oluşturuyordu.

 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf fiil yoktur?
  A) Yemekler hızla getirilip götürülüyordu.

  B) Osmanlıların diğer tüm düzenlerinde olduğu gibi çevik bir şekilde ve yer koşullarına bakılmaksızın işler yürüyordu.
  C) Daha sonra, arkadaş olunca, bu konu hakkında konuştuğumuzda bana verdiği cevap ilginçti.
  D) Kullanmadığı mücevherleri vardı ve bunların satışıyla gelirleri ve masrafları arasındaki bilançoyu hayatı boyunca, hatta çok ileri yaşlara erişse bile, düzeltebilirdi.
  E) Saatin on iki olmasına birkaç dakika kala tepsinin etrafındaki yastıklara bağdaş kurarak oturduk.

 

 1. (I) Hizmetkarlar, üzerinde yemek yenilecek büyük yuvarlak pirinç tepsileri getirdiler ve ayakkabı yüksekliğindeki sehpaların üzerine yerleştirdiler. (II) Tepsilerde sofraya oturacağı tahmin edilen kişi sayısından çok daha fazla ekmek dilimi ve herkes için iki kaşık vardı: Abanoz ağacından olanlar elle yenemeyen tüm yemekler için, boynuzdan kaşıklar ise şerbetler ve sulu tatlılar için. (III) Tepside ayrıca eski Saksonya porseleninden ve antika kristalden küçük tabaklar içinde havyar, zeytin, peynir ve reçeller vardı. (IV) Su, isteyenlere taslarla servis ediliyordu. (V) Türk sofralarında yemekler basit olmaktan çok, sayısızdır: Çeşitli şekillerde hazırlanmış koyun eti, lezzetli sebzeler ceviz ve biberden yapılmış bir sosla çerkeztavuğu denilen yemek, ünlü börek, bal ve manda sütünün başrolleri paylaştığı çok baharatlı tatlılar, komposto ve asla vazgeçilmeyen pilav.
  Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisinde diğerlerinden farklı bir fiilimsi kullanılmıştır?
  A) I.               B) II.         C) III.          D) IV.          E) V.

 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükteki “-ecek / -acak” eki, farklıişlevde kullanılmıştır?
  A) Yüksek çamlar ve bazı kulübelerin damlarının tepesi duvarın alçak kısımlarından görülüyor; daha sonraları gezme olanağı bulacağım bahçe ise konağın özel hayat için ayrılmış bölümünde.

  B) Sonunda beklenen işaret geldi ve bir İngiliz savaş gemisinin kürekçilerini ya da bir taburun saldırısına kumanda eden subayları kıskandıracak kararlılık ve eşzamanlılıkla eller en yakındaki yiyeceklere uzandı.
  C) Kısaca, bireyleri erdemli olmaya ve dünyada erişilebilecek en büyük mutluluğa götüren o bilgelik şehrin günlük yaşamında da kendini gösteriyordu.
  D) Tavsiyeniz için teşekkür edemeyeceğim, benim için hiç iyi olmadı, ama en azından bu kez sizden önce geldim buraya.
  E) Erkekler güç, görüntü ve hatta, doğal diye niteleyeceğim zekalarında, benim tanıdığım çoğu Avrupa ülkesinin köylülerinden daha üstünler.

 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim fiil eklerinden birini aldığı hâlde zamanla kalıplaşarak isimleşmiş bir sözcük yoktur?
  A) El yazması divanlarının sayısı saptanmak istenmiş, saptanamamıştır.

  B) Güzlerindeki sürme onun güzelliğine ayrı bir güzellik katıyordu.
  C) Yazarın bu şair hakkındaki görüşlerine katılmıyorum.
  D) Senin yaptığın ikindiden sonra dükkân açmaya benziyor.
  E) Salah Birsel’in denemelerini okuyorum bu aralar.

 

 CEVAPLAR: 1.D, 2.E, 3.E, 4.C, 5.C, 6.E, 7.A, 8.B, 9.D, 10.E, 11.D, 12.D

fiilimsiler test 8indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

3 yorumlar

Yorum yap