Testler

Sözcükte Anlam Test 6 (8.Sınıf Türkçe)

SOZCUKTE ANLAM TESTİ 6 (8.SINIF TÜRKÇE)

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “uçmak” sözcüğünün anlamıyla kullanımı birbirine uymamaktadır?
       Anlamı                     Kullanım
A)Hava yolu ile uçmak – Babam yarın Ankara’ya uçacak.
B) Çok sevinmek  -İstediği bisiklet alınınca adeta uçtu.
C) Ortaya çıkmak – Kapak açılınca bütün benzin uçmuş.
D) Hızlı gitmek -Arabam biraz eski, ama yolu bulursa uçar bu külüstür.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamı sözcük kullanılmamıştır?

A) Üçgenin iç açıları toplamı yüz seksen derecedir.
B) Dünya’yı saran gaz örtüsüne atmosfer denir.
C) Akarsular denize dökülürken delta oluşturur.
D) Doğa,insanın ruhuna güzellik duygusu verir.

3. “Küplere binmek” ile “burnundan solumak” deyimleri arasında anlamca bir ilişki vardır.
Aşağıdakilerden hangisinde buna benzer bir ilişki kurulabilir?
A) El atmak – el ele vermek
B) Dili tutulmak – dili dönmemek
C) Kulak kesilmek – kulağına küpe olmak
D) Gözleri parlamak – gözlerinin içi gülmek

4. “Kesmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Ekmekleri ince ince kesmiş, tabağa güzelce dizmişti.” cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?

A) Onunla olan bütün ilişkisini kesmiş.
B) Aldığım ilaç başımın ağrısını biraz kesti.
C) Çocuk, uyarılar üzerine konuşmasını kesti.
D) Kardeşim, eline makas geçirince kitaplarımı defterlerimi kesiyor.

5. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır?
A) Kütüphaneci bugün bize çok soğuk davrandı.
B) Bu kış gününde ince bir ceketle dışarı çıkmıştı.
C) Annemin tatlı gülümsemesi bize mutluluk verirdi.
D) Arkadaşım çok renkli, çok ilginç düşüncelere sahip.

6. 1.Bu kış Karadeniz’de hamsi kaynıyor.
2.Lafa daldık, ders kaynadı.
3.Ben evi temizlerken ocaktaki yemek kaynamış.
4.Çocuğun elindeki yara üç ay sonra kaynamış.

“Kaynamak” sözcüğü yukarıdaki cümlelerde kaç değişik anlamda kullanılmıştır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özelden genele doğru bir anlatım vardır?

A) Gül, en çok sevdiğim çiçeklerden biridir.
B) Şiir kitapları içinde Safahat’ın ayrı bir yeri vardır.
C) En çok izlenen spor dallarından biri de futboldur.
D) Dünyanın en güzel ülkelerinden biri de Türkiye’dir.

8. “Aklın bağlamadığı dostluğu, akılsızlık kolayca çözebilir.” cümlesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Dostluk sözcüğü gerçek anlamlıdır.
B) Soyut anlamlı sözcükler vardır.
C) Akıl ve akılsızlık sözcükleri zıt anlamlıdır.
D) Bağlamamak sözcüğü mecaz anlamlıdır.

9. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?
A) Yaş kesen baş keser.
B) Yatan aslandan, gezen tilki yeğdir.
C) Dost bin ise azdır, düşman bir ise çoktur.
D) Danışan dağı aşmış, danışmayan yolu şaşmış.

10. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin eş anlamlısı yanlış verilmiştir?
A) Misafirleri (konuk) karşılamak için hava alanına gitti.
B) Bu olaya (hadise) karışanlar tespit edilememiş.
C) Çocuk aniden ateşlenince doktora (hekim) götürmüşler.
D) En azından bu kolay (önemsiz) soruları çözmenizi beklerdim.

Edebiyatsultani.com
11. Sözcükler anlam alanları içinde belli sözcüklerle anlam ilişkileri içinde bulunur. Örneğin domates ile salça sözcükleri arasında bir ilişki vardır. Bu iki sözcük aynı anlam alanı içinde bulunur. Çünkü domates bazı işlemlerden geçirilerek salça haline getirilir.
Buna göre “ayı-in” sözcükleri arasındaki anlam ilişkisinin benzeri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bulunmaktadır?
A) Tavuk-kümes
B) İnek-süt
C) Öğrenci-okul
D) Buğday-un

12. “Süt-yoğurt” sözcükleri arasındaki ilişkinin benzeri, hangi seçenekte vardır?
A) Arı-bal
B) Bitki-ağaç
C) Tavuk-yumurta
D) Un-ekmek

13. “Gözleri parlamak” ile “gözlerinin içi gülmek” deyimleri arasında anlamca bir ilişki vardır.
Aşağıdakilerden hangisinde buna benzer bir ilişki kurulamaz?
A) Kulak kesilmek-kulak kabartmak
B) Ayak diremek-ayağa kaldırmak
C) Ateş püskürmek-burnundan solumak
D) Gözleri dolmak-gözleri yaşarmak

14.Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A) Sözcük-cümle
B) Tuğla-duvar
C) Sayfa-kitap
D) Balık-deniz

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “perde” sözcüğü terim anlamıyla kullanılmıştır?
A) Annesi evin perdelerini yıkamış.
B) Oyunun üç perdesi de alkışlar içinde geçti.
C) Kara bulutlar akşama kadar güneşe perde oldu.
D) Duvarın önüne çekilen tahta perdeye yapıştırılmış ilanlara bakıyordu.

16. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi somuttur?

A) İyilik
B) Mutluluk
C) Dürütlük
D) Korkuluk

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “almak” sözcüğünün anlamıyla kullanımı birbirine uymamaktadır?

       Anlam            Kullanım
A) Ödemek- Bu araba için tam kırk bin lira saydı.
B) Sayıları arka arkaya söylemek-  Kardeşim ona kadar saydı.
C) Geçer tutmak, hesaba katmak- Bunu saymıyorum, tekrar bekliyorum.
D) Varsaymak, farz etmek- Büyüklerini sayar, küçüklerini severdi.

18. “İnce” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
A) Çocuklara önce ince kitapları okutmalıyız.
B) Kardeşi sarışın, kuru, ince, uzun bir çocuktu.
C) İnce kumla yapılan sıva daha güzel olur.
D) Dükkan sahiplerinin ince davranışları müşterileri bekliyor.

19. Kardeşim ödevlerinin yine üstünkörü yapmış.

Altı çizili kelimenin bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Eşyalarını odasına özensizce yerleştirmiş.
B) Çocuklar güle oynaya okula gittiler.
C) Öğrenciler bahçede ikişerli sıra oldular.
D) Aynanın karşısına geçmiş, saçlarını özenle tarıyordu.

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmamıştır?

A) Beni düğüne davet etmezsen dilimden kurtulamazsın.
B) Dergide şiiri yayımlanan gencin ağzı kulaklarına varıyordu.
C) İnsanlar bu tür işlerde çalışmak için can atıyordu.
D) Durağa yaklaşınca otobüsün duraktan hareket ettiğini gördü.

21. “Dokunmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?
A) Çocuk yanlışlıkla sıcak sobaya dokunmuş ve eli yanmış.
B) Ünlü yazar, son makalesinde çevre kirliliği konusuna dokunmuş.
C) Salonu aydınlatmak için duvardaki düğmeye dokundu.
D) Kitap kurtları kitapları yakından görmek, onlara eliyle dokunmak istiyor.

CEVAPLAR: 1.C, 2.D, 3.D, 4.D, 5.B, 6.D, 7.A, 8.C, 9.C, 10.D, 11.A, 12.D, 13.B, 14.D, 15.B, 16.D, 17.D, 18.D, 19.A, 20.D, 21.B

Sozcukte Anlam Test 6 (8.sinif Turkce)‘yı indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap