Testler

Fiilimsiler Test 1 (8.Sınıf Türkçe)

FİİLİMSİLER TEST 1 (8.SINIF TÜRKÇE)

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim fiil vardır?
A) Yapacağımız birkaç satırlık açıklama sizi tatmin etmeyebilir.
B) Bu öyküyü tarihsel bağlamında ele alacağız.
C) Okuyucularımıza bunun kaçınılmaz olduğunu söylemek istiyoruz.
D) Adamın öne eğilmiş, ciddi ve düşünceli alnı beliriyordu.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat fiil kullanılmıştır?
A) Kendisine sürekli hakaret eden Hollandalılara uzun zamandan beri düşmandı.
B) Yirmi iki yaşındaki bu eski prensi iyi bir yurttaş olması için eğitmiş.
C) O gün düşmanlarının darbesinden kurtulması gerçek bir mucizeydi.
D) Bıçak darbeleriyle yaralansa da ölmemişti.

3. Aşağıdakilerin hangisinde bağ fiil vardır?
A) Şeytanın işini görecek olan o alçak, sen misin?
B) İşkence karşısında gülümseyen bir aileden geliyordu.
C) Ama görüleceği gibi suçsuz ve değerli bir yurttaşa verilen bu ceza yeterli gelmeyecekti.
D) Geçici olarak taktik değiştirerek hançerin yapamadığı işi iftira ile halletmeye karar vermişlerdi.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiilin örneği vardır?
A) Tek korkum sana derdimi anlatamamak.
B) Gelince sana söylemek istediğim bir şey var.
C) Buraya gelip yanında olmak istedim.
D) Kamyonla seyahat etmeyi çok severim.

5. Bazı fiilimsiler zamanla fiilimsi özelliğini yitirerek isimleşir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir kullanım görülür?
A)Kızılcahamam ekmeği yediniz mi?
B)Hamama giren terlermiş.
C)Sana ne diyeceğimi bilemiyorum.
D)Borçlarını zamanında ödeyenlerle iş yaparım.

6. Aşağıdaki cümlelerde geçen bağ fiillerden hangisi cümleye zaman anlamı katmıştır?
A) Vişne reçeli yiyip ağzını yıkardı.
B) Ağlaya ağlaya gözleri kan çanağına döndü.
C) Gidip de onu görememek var.
D) Ayakkabılarımı boyamayalı aylar oldu.

7. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerden hangisi fiilimsi değildir?
A)Gerekli evrakları danışmadan alabilirsiniz.
B)Toplantıda çaktırmadan sana bakıyordu.
C)Kullanmadan önce kılavuzu okuyunuz.
D)Gezmeden mi geliyorsunuz yoksa?

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat fiil bir ismi niteleme göreviyle kullanılmamıştır?
A) Kırılan bardakları değerlendirdik.
B) Keçeleşmiş kazağım için ne yapmalıyım?
C) Eskiyenleri nereye kaldırdığını öğrenebilir miyim?
D) Dudak uçuklatan fiyattaydı aldığı ayakkabı?

9. Sarp kayaların üzerinde bir keçinin gezindiğini gören kurt, oralar tırmanamayacağını anlayıp seslenmiş keçiye, ağzının suyu akarak: “Ayol korkmuyor musun uçurum kenarlarında dolaşmaktan! Ya ayağın kayıp da düşüverirsen! İn hadi aşağıya, burası ne güzel bak! Her şey çayır çimen… “Keçi bilgece gülümseyerek cevaplamış kurdu: “Senin beni çayıra davet etmen benim karnım doysun diye değil, belli ki senin karnın doysun diyedir.”
Yukarıdaki paragrafta kaç tane fiilimsi vardır?
A)6           B)7           C)8          D)9

10. Ezop’un kendisi de bir masal mıydı bilmiyoruz. Bildiğimiz, masal da olsa onun diliyle yükselip diliyle düştüğüdür. Dili yüzünden köle olmuş, dili yüzünden özgürlüğüne kavuşmuştur. Sisam adasına felaketler geleceğini öngörmesi ve bu tahminin doğru çıkması onu bir kahraman yapıp özgürlüğüne kavuşturmuş, zekayla hürriyet birleşip onu Mısır ve Babil’e taşımış, her gittiği yere masallarını da götürerek ününe ün katmıştır.
Yukarıdaki paragrafta kaç tane bağ fiil kullanılmıştır?
A)2          B)3          C)4           D)5

11. Bir tarla faresi bir kurbağayla arkadaş olmuş. Niyeti bozuk olan kurbağa, farenin ayağını kendi ayağına bağlayıp gezmeye başlamış. Önce birlikte buğday yemişler. Sonra da dere kenarında gezintiye çıkmışlar. Kurbağa çok geçmeden suya atmış kendini vıraklayarak peşi sıra sürükleyip fareyi. Zavallı fare, boğulup şişmiş suyun altında. Kurbağa su yüzüne çıktığında bir çaylak geçiyormuş yukarıdan. Kaptığı gibi kurbağayı ayağına bağlı arkadaşıyla, uçurmuş gökyüzüne bir anda.
Yukarıdaki paragrafta kaç tane sıfat fiil kullanılmıştır?
A)2          B)3           C)4            D)5

12. Yahya Kemal memlekete döner dönmez kazandığı edebi mevkii bugüne kadar hiçbir zaman kaybetmemiştir. Siyasi ve içtimai hayatındaki iniş ve çıkışlar şairin edebi yıldızını ne daha fazla parlatmış ne de soldurmuş veya söndürmüştür.
Yukarıdaki paragrafta altı çizili fiilimsiler türü sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A)isim fiil-isim fiil-sıfat fiil
B)sıfat fiil-zarf fiil-isim fiil
C)zarf fiil-sıfat fiil-isim fiil
D)sıfat fiil-sıfat fiil-isim fiil

13. Bazı anlar vardır. Siz onun mucizevi ağırlığıyla avunurken, o kayalara çarpıp kırılan dalgalar gibi göğsünüzde uğuldar. Bacaklarınızı sarkıttığınız tahterevallinin üstünde soluduğunuz baharatlı kokularla biraz başınız döner. Hayatın ipi kaçar aniden. Onun gerçekliğine inanabilmek için usulca suretinize sokulursunuz.
Yukarıdaki paragrafta kaç tane isim fiil vardır?
A)1          B)2          C)3             D)4

14. Kucağımda büyük bir şaire adanmış kitapla ihtiyar bir badem ağacının altına uzanıp hülyalara dalmışken o anlarda birine yakalandım.
Yukarıdaki cümlede geçen aşağıdaki kelimelerden hangisi eylemsi değildir?
A)adanmış
B)uzanıp
C)dalmışken
D)yakalandım

15. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde fiilimsi bir zaman bildirmektedir?
A)Sonra gözlerimi kapatmamı söyleyip avucumun içine tüylü bir meyve bırakırken geleceğe kalacak o anın adını fısıldıyor.
B)En güzel aşk şiirlerinin sahibi bu taşralı şarkıcı, bir şairin ardından yazılabilecek en zarif ağıtlardan birini onu hep sevecek olanlara hediye etmiş.
C)Matilde, o son anda elini tutup hülyadan ölüme sessizce geçen adama seveceğini bildiği bir gömlek, ceket ve ayakkabı bulup özenle giydiriyor.
D)On sekiz yıl boyunca hayat arkadaşım olmuş bu insanın nazik ruhunun şiirlerimle parçalanmasını istemiyordum.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat fiil, sıfat göreviyle kullanılmıştır?
A)Yaralı kuşları ağzıyla nasıl beslediğini gördüm.
B)Kısacık hayatlarımızdan çok daha uzun yaşayacak anıları düşündüm.
C)Bunu senden isteyeceğimi de nereden çıkardın?
D) Hayal edileni gerçeklikten, aradığını bulduğundan daha çok seviyor.

17. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ikileme bağ fiildir?
A)Yıkık dökük binaların önünden geçerek geldik.
B)Sabah sabah davul sesiyle uyandım.
C)Yürüye yürüye ayaklarımın tabanları ağrıdı.
D)Abur cubur yemeden yatmaz o.

18. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bağ fiil durum bildirmektedir?
A) İyice kafamı karıştırıp nereye gidiyorsun?
B)Su içmeyeli sekiz saat olmuş.
C)Kızımı düşünürken aklıma hep o tatlı gülüşü geliyor.
D)Şişe dolunca çeşmeyi kapatabilirsin.

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemsi kullanılmamıştır?
A)Yaşadığı anı diri tutabilmek için geçmişin acılarına, mutluluklarına sarılan insanları öyle kolay hissedemezsiniz.
B)Kendilerini sıradan heyecanların ardına gizlemeyi iyi bilirler.
C)Meraklı, hevesli, coşkulu görünmek için rol yapmaya ihtiyaçları yoktur.
D)Ne kadar açık olurlarsa olsunlar iç dünyaları her daim kapalıdırlar.

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla isim fiil kullanılmıştır?
A)Sevmek onlar için daha ziyade sevilenin yokluğu, acılaşmış bir keder ve en çok da özlemdir.
B)Talihin en güzel hediyesi olarak kabul ettikleri bu mucizevi karşılaşma yüzünden hep aynı hayalin çevresinde dolaşmak isterler.
C) Vaktiyle Berlin’de yaşadığı dramatik bir aşk hikayesini kendini acımasızca tahlil eden cümlelerle anlatmaya başlar.
D) Onun sayesinde kendini bu dünyada fevkalade lüzumsuz hisseden adamı anlamaya başlarız.

Cevaplar: 1-C, 2-A, 3-D, 4-B, 5-A, 6-D, 7-A, 8-C, 9-D, 10-C, 11-A, 12-C, 13-A, 14-D, 15-A, 16-B, 17-C, 18-A, 19-D, 20-B

Fiilimsiler Test 1 (8.sınıf Türkçe)’i indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

Fiilimsiler Test 1 (8.Sınıf Türkçe)

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap