Testler

Fiilimsiler Test 2 (8.Sınıf Türkçe)

FİİLİMSİLER TEST 2 (8.SINIF TÜRKÇE)

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi yoktur?
A)Ona yapılmak istenen kötülükten korkuyorum.
B)Hüzünlü bir ifadeyle kardeşinin odasına doğru yürüdü.
C)Canım sıkıldığı için buradan hemen ayrılacağım.
D)Dünyanın pisliğine aldırmayan çilecinin solgun yüzündeki gülümsemeyi görseler büyük bir hayal kırıklığına uğrayacaklardı.

2. Peş peşe gelen acılara alışmış gibiydi. Büyük bir keşifle ruhunun ve zihninin, dünyasal kaygılardan uzaklaştığını hissediyor, maddi dünyanın sıkıntılarından arınan bu ruhun ve zihnin tıpkı sönmekte olan ocağın üzerindeki son bir alev gibi gökyüzüne yükseldiğini duyumsuyordu.
Yukarıdaki paragrafla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)İlk cümlede iki tane sıfat fiil vardır.
B)İsim fiilin örneği vardır.
C)Adlaşmış sıfat fiil yoktur.
D)Bağ fiile örnek olabilecek bir kelime yoktur.

3. Fiilimsinin bulunmadığı cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A)Seviyeli, başarılı ve mutlu yaşamak bizim vereceğimiz kararlara da bağlıdır.
B)Dünyayı değiştirmek yerine kendimizi değiştirmeye öncelik vermeliyiz.
C)Birçok hastalığı tetikleyen etken strestir.
D)Yaşam standardı önceki yüzyıla göre çok uzadı.

4. Fiilimsinin en çok bulunduğu cümle hangisidir?
A)Ah, içimdeki korkuyu tazeleyen, balta girmemiş o sarp, güçlü ormanı anlatabilmek ne zor!
B)Orada gördüğüm iyilikten söz edeceğim, gördüğüm başka şeyleri söyleyeceğim.
C)Dante’nin için kaybolduğu orman sembolik bir anlam taşıyor.
D)Esasen yapılacak başka bir şey de yoktur.

5. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi fiilimsi değildir?
A)Yüreğime dehşet salan bu vadinin nihayet bulduğu bir tepenin eteğine varınca başımı kaldırdım.
B)İnsanlara her yerde doğru yolu gösteren gezegenin ışıkları ile doruğunun aydınlanmış olduğunu gördüm.
C) Yorgun vücudumu biraz dinlendirdim, sonra tekrar ilerlemeye başladım.
D) Yokuşu henüz tırmanmaya başlamıştık ki derisi alacalı, çevik ve çok atılgan bir parsla karşılaştık.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi yoktur?
A)Önümden çekilmiyor ve yolumu o şekilde kesiyordu ki birkaç kere dönmeye niyetlendim.
B)Fakat karşıma çıkan aslandan korkmama mani olacak kadar kuvvetli değildi bu ümit.
C)Aslan başını dikmiş, açlıktan gözleri dönmüş bir halde üzerime geliyor gibiydi.
D) Neden çıkmıyorsun her türlü şevk ve neşenin kaynağı şu mutluluk tepesine?

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir fiilimsi zaman bildirmektedir?
A)Bu uçsuz bucaksız sahrada onu görür görmez tanıdım.
B)Senin feryat etmene sebep olan bu hayvan kimseyi geçirmez yolun üzerinden.
C)Bir zamanlar onu deli gibi sevdiğini hatırlıyor musun?
D) Enine boyuna düşünüp taşınmış, atılmak üzere olduğu serüvenin güçlükleri karşısında cesareti kırılmıştır.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme fiilimsiden oluşmaktadır?
A) Köyümüzün çamurlu yollarında bata çıka ilerliyorduk.
B) Sabah sabah evin ziline kim basmış olabilir?
C)Eften püften meselelerle benim canımı sıkmayınız.
D)Emekli olana kadar doğru dürüst bir evde oturamadı.

9. Birden fazla fiilimsinin kullanıldığı cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A) Amacını benim söylediğimden daha iyi anlarsın.
B)Enine boyuna düşündüm ve ilk anda hemen yapmaya karar verdiğim işten vazgeçtim.
C)Sözlerini iyi anlayabildimse korku senin ruhunu bürümüş.
D) Gözleri yıldızdan daha parlaktı, tatlı ve sade bir şekilde, o melek sesiyle kendi dilinde bana şöyle dedi.

10. Ünü yeryüzünde hâlâ devam eden ve dünyalar durdukça devam edecek olan sevimli Mantovalı ruh. Talihin dostu olmayan arkadaşım, ıssız yamaçta yolunun üzerine çıkan bir engelle karşılaştı, korkusundan geri dönüyor.
Yukarıdaki cümlelerden kaç tane fiilimsi kullanılmıştır?
A)3      B)4      C)5      D)6

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi durum bildirmektedir?
A)Böyle diyerek sustu. Ben cevap verdim.
B)Buraya gelişimin sebebini anlatayım sana.
C)Ben bunu görünce daha fazla acele ettim.
D)Bu kadar korkak olmana sebep nedir?

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime zarf fiil değildir?
A)Dinlenmeden yapılan yolculuklar kazayla sonuçlanır.
B)Bilip bilmeden hüküm vermenden bıktım artık.
C)Ankara’ya kestirmeden gitmek istiyorsan beni takip et.
D)Sana bu kadar güzel şeyler vaat ederken sen neden cesaret edemiyorsun?

13. Gecenin ayazıyla bükülen ve kapanan çiçekler, gün ışığını görmeleriyle dalları üzerinde nasıl doğrulup açılırlarsa ben de kırılan cesaretimi öylece toparladım.
Yukarıdaki cümlede altı çizili kelimelerden hangisi fiilimsi değildir?
A)bükülen
B)görmeleriyle
C)doğrulup
D)açılırlarsa

14.Aşağıdakilerin hangisinde sıfat fiil kullanılmamıştır?
A)O sırada müthiş bir deprem olur, kadın kendinden geçerek bayılır.
B)Siyah harflerle bir kapının üstünde yazılı olan kelimeleri gördüler.
C)Akıl denen nimeti kaybetmiş insanları göreceksin.
D)Sonra bana cesaret verir bir tarzda gülümsedi.

15. Aşağıdakilerin hangisinde herhangi bir fiilimsi kullanılmamıştır?
A)Orada iç çekişler, hıçkırıklar, derin iniltiler, yıldızsız havada uğulduyordu.
B) Ben bunları işitince ağlamaya başladım.
C) Onların varlıklarından kendilerine hiçbir şeref payı ayıramazlar.
D)Acı ile bu derece ezilmiş bu insanlar kimlerdir?

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türden fiilimsiler bir arada kullanılmıştır?
A)Ne biçim azaptır onları böyle yüksek sesle ağlatıp feryat ettiren?
B)Dikkatli bakınca bir sancak gördüm.
C)Futbol sahasının ortasına daireler çize çize gidiyordu.
D)Büyük bir nehrin kıyısında toplanmış bir kalabalık gördüm.

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat fiil ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır?
A)Büyük bir nehrin kıyısında toplanmış bir kalabalık gördüm.
B)Nehrin korkunç kıyısına vardığımız zaman öğreneceksin gerçekleri.
C)Sese gelen kuşlar gibi adamın işareti üzerine birbiri ardınca kayığa atlıyorlardı.
D)Benim gitmediğimi görünce bir şeyler daha söyledi.

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-ken” ekini alan sözcük eylemsi değildir?
A)İşe giderken suyunu da yanına aldı.
B) Sen o yoldan katılırken bizi gördün mü?
C)Çocukken çalışmanın faydasını görüyoruz.
D)Merdivenden inerken ayağı kaydı.

19. Sözlerini daha yeni bitirmişti ki karanlık ova şiddetle sarsıldı; bunu hatırladıkça korkudan tüylerim hâlâ diken diken olur. Bu gözyaşı vadisinde bir bora koptu ve kızıl bir şimşek çaktı. Kendimden geçtim ve uyku bastıran biri gibi yere yıkıldım.
Yukarıdaki paragrafta kaç fiilimsi vardır?
A)1      B)2      C)3      D)4

20. Başıma çöken derin uykuyu bir gürültü dağıttı. Öyle müthiş bir gürültüydü ki bu, sarsarak uyandırılan biri gibi irkildim, yerimden fırladım, dinlenmiş gözlerimi çevrede gezdirerek nerede olduğumu anlamak için dikkatle baktım.
Yukarıdaki paragrafla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)Dört tane sıfat fiil kullanılmıştır.
B)Sıfat fiillerden birisi ismi nitelememiştir.
C)Zarf fiil olarak kullanılan kelime zaman bildirmektedir.
D)Paragrafta isim fiile de yer verilmiştir.

Hazırlayan: Süleyman Kara

Cevaplar:1-B, 2-C, 3-D, 4-A, 5-C, 6-D, 7-A, 8-A, 9-B, 10-D, 11-A, 12-C, 13-D, 14-A, 15-C, 16-A, 17-D, 18-C, 19-B, 20-C

Fiilimsiler Test 2 (8.Sınıf Türkçe)’yi indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

Fiilimsiler Test 2 (8.Sınıf Türkçe)

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap