Testler

Yapılarına Göre Fiiller Test 2 (7.Sınıf Türkçe)

1.Aşağıdaki cümlelerde bulunan fiillerin hangisinde gücü yetmeme anlamı vardır?
A)Kendimi hiç bu kadar kötü hissetmedim.
B)Bu kadar yükü kaldıramıyorum artık.
C) En azından bunu bilmene sevindim.
D) Acılara batmamış bir aşk söyle bana.

2. “Olumsuz hava koşulları yüzünden uçak seferleri iptal edildi.” Cümlesindeki fiil yapı bakımından aşağıdakilerden hangisiyle özdeştir?
A) Bu mevsimde sobadan kaynaklı zehirlenmeler artıyor.
B)Karbonmonoksit gazından zehirlenen ailesini altı yaşındaki çocuk kurtardı.
C) Böbrek ağrısından gece boyunca uyuyamadım.
D)Bu güzel davranışı çocuklarımıza aşılamalıyız.

3. Aşağıdaki cümlelerde bulunan fiiller yapılarına göre gruplandırılırsa hangisi dışta kalır?
A) Otobüsümüz 7.30’da hareket edecek.
B) Bugün okulların tatil edilmesine karar verildi.
C) Hafta sonu indirimi saat 20.00’de sona eriyor.
D) Ders programları gelecek hafta değişecek.

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde türemiş fiil yoktur?
A) Vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları istendi.
B) Sabahleyin apartmandaki çocuklar kartopu oynadılar.
C) Ankara bu ayda beyaza bürünür.
D) Aralık ayında Türkiye’nin her yerine kar yağdı.

5. “İstanbul dün akşam fırtınaya teslim oldu.” cümlesindeki fiille yapı bakımından özdeş olmayan cümle aşağıdakilerden hangisinde bulunmaktadır?
A) Silivri’deki bir caminin minaresi devrildi.
B) Baban sana neleri vasiyet etti?
C) Telefonlarınızı müdürün odasına bırakabilirsiniz çocuklar.
D) Mahallemizin elektrik sorunu halloldu.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde basit olmayan bir fiil vardır?
A) Müşteri de bu parayı ödeyecek.
B) Ehliyetlerine bir ay süreyle el konacak.
C) Kar yağışı hâlâ sürüyor.
D) Rüzgar doksan kilometre hızla esiyor.

7. “Kuşlar bu mevsimde nerelere sefer eyler?” cümlesindeki fiilin yapısıyla özdeş olan fiil aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Yarın 2016’yı uğurluyoruz.
B) Rumlar’ın izini bir türlü bulamazlar.
C) Bir bölük asker ondan evvel davranır.
D) Yalnız Efe’yi tam burada sıkıştırırlar.

8. Aşağıdaki cümlelerde bulunan fiillerden hangisinde gücü yetme anlamı vardır?
A) Pencerenin önünden çekilebilir misin?
B) Evin önündeki taşı kim yerinden kaldırabilir?
C) Öğretmenimiz akşam çay içmeye bize gelebilir.
D) Bir akşam ansızın gelebilirim.

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisindeki fiil ötekilerden farklı bir yapıdadır?
A) Derslerinde başarısız olan on dört yaşındaki bu çocuk, iş taklide ve alaycılığa gelince birden dahileşiyor.
B)Bu köprü onu kitaplara, dergilere, tiyatrolara ve müzelere taşımakla kalmaz.
C) Bu yazıyı yazması bir saat sürmüş.
D) Mahalladeki çay bahçesinde kahve içtik.

10. Belinski sesini yükselterek devam etti sözlerine: “Bize tasvir ettiğin hakikatin büyüklüğünü ölçtün mü hiç? Bunu yirmi yaşında nasıl anlayabilirsin ki?”
Bu parçadaki kaç tane birleşik fiil vardır?
A)1         B)2        C)3            D)4

11. Aşağıdaki cümlelerden hangisindeki fiilin yapısı farklıdır?
A)Bütün öğrenciler kartopu oynuyor.
B) Sabah kahvaltısına halamlar gelecek.
C) Zamanla bütün dertlerin biter.
D) Kızının durumunu doktordan öğrendi.

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi yapı bakımından birleşiktir?
A) Ellerin niye bu adar şişmiş?
B) Matematikten zayıf not alan öğrenciler ağladı.
C) Hamsterlar hangi ülkeden getiriliyor?
D) Sömestr tatili için uçak bileti bulamamışlar.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki fiil yapı bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Öğrenciler ödevlerini zamanında yapmalı.
B) Şu bıçakları ne zaman bileteceksin?
C) Siyah kalemliğimi alıp çöpe atmışlar.
D) İş işlemeyi sonunda kavradım.

14. Ve Dostoyevski yüksek niteliklerini tehdit eden paranın kirinden kurtulmak için Avrupa’ya kaçtı. O kadar borçlanmış ki alacaklıları ona nefes aldırtmamış. Onunsa borçlarını ödeyebilmek için yazmaktan başka çaresi yok.
Bu parçada kaç tane basit fiil vardır?
A)1          B)2            C)3              D)4

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem yapıca diğerlerinden farklıdır?
A) Kar iki gündür aralıksız yağıyor.
B) Parçayı okuma sırası bana geldi.
C) Kuşlar soğuktan perişan olmuş.
D) Dayım onlar için bir kulübe yapacak.

Cevaplar: 1-B, 2-C, 3-D, 4-D, 5-A, 6-B, 7-B, 8-B, 9-A, 10-B, 11-A, 12-D, 13-B, 14-A, 15-C

Yapılarına Göre Fiiller Test 2 (7.Sınıf Türkçe)’yi indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

Yapılarına Göre Fiiller Test 2 (7.Sınıf Türkçe)

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

9 yorumlar

Yorum yap