Testler

CÜMLEDE ANLAM TEST 1(8.SINIF TÜRKÇE)

Cümlede Anlam Test 1 (8.Sınıf Türkçe)

1.Kötü bir yaşama razı olan, bu yaşamı değiştirmeyen, düşünse bile bunu başkasından bekleyen insan, hangi okulu bitirirse bitirsin gerçek bir aydın sayılamaz.
Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye en yakın anlamdadır?
A)Gerçek aydın, yaşamındaki aksaklıkları gidermeye çalışan ve bunlara kendisi çözüm bulandır.
B)Aydın olmanın gereklerinden biri de hayatı sorgulamaktır.
C)Başkalarından yardım alarak sorunlarımızı çözebiliriz.
D) Aydınsak kötü bir yaşam yaşamamalıyız.

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “için” kelimesi sebep-sonuç ilişkisi kurmuştur?
A)Kabak çekirdeğini sizin için almıştım.
B)Okula geç gittiği için ceza aldı.
C)Yarın için bir programınız var mı?
D) Bisiklet için ayırdığımız para çalındı.

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir amaç belirtmektedir?
A)Yaz geldiği için yaylaya çıktık.
B)Arabasını çaldırdığı için şoka girdi.
C)Sınava girmek için kimlik kartı çıkarttı.
D)Nefes alamadığım için dışarı çıktım.

4. Aşağıdakilerden hangisi şart cümlesi değildir?
A) Yalan söylemeyi bırakırsan seninle anlaşabiliriz.
B) Defteri yarın getirmek üzere aldı.
C) Kazak örmek için şiş aldım.
D) Güneşten korunsan yüzünde lekeler oluşmaz.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin gerçekleşmesi koşula bağlanmıştır?
A) Pazarsa gidersem sana karpuz alırım.
B) Problem çıkardığı için dersten atılmış.
C) Kitap okuduğu için akıcı ve güzel konuşuyor.
D) Kalemini getirmediği için ona kızmışlar.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma vardır?
A) Şiiri siz arkadaşlarınızdan daha güzel okudunuz.
B) Evlenmek istiyor ama ortada fol yok yumurta yok.
C) Daha bir gün ona gözünün üstünde kaşın var demedim.
D) Dolmuşlar yavaş yavaş gidiyordu az önce.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hoşnutsuzluk anlamı vardır?
A) Ben onun başına ne işler açmışım!
B) Aman, sağına dikkat et!
C) Hey gidi günler hey!
D) Ay, ne güzel bir şeysin sen!

8. Aşağıdakilerden hangisi tanım cümlesidir?
A) Güneş bütün canlıların yaşamasını sağlar.
B) İnsan şefkate muhtaç bir varlıktır.
C) Ödül, çocuk terbiyesi için gereklidir.
D) Üslup, yazarın kelime ve cümleleri kurma tarzıdır.

9. (I) Yazar romanlarında daha çok tutkularını, üzüntülerini anlatır. (II) Bunları anlatırken söylemek istediklerine uygun bir dil kullanır. (III) Zaman zaman sayıklamaya, zaman zaman da çığlığa dönüşen bir dildir bu. (IV) Yazarın ilk öykülerinde olduğu gibi bu öykülerinde de ada halkından söz eder. (V) Denizden, deniz insanlarından vazgeçemediği görülür.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangileri, yazarın üslubuyla ilgilidir?
A)I-II     B)II-III       C)III-IV      D) IV-V

10. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde mecazlı bir söyleyiş vardır?
A) Çok konuşan çok yanılır.
B) Körle yatan şaşı kalkar.
C) Bugünün işini yarına bırakma.
D) Dost ile ye, iç, alışveriş etme.

11.  I.    Ağaç yaprağıyla gürler.
       II.  Yalnız taş duvar olmaz.
       III. Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
       IV. Danışan, dağı aşmış; danışmayan, düz yolda şaşmış.
Yukarıdaki cümleler anlamca gruplandırılırsa hangi dışta kalır?
A)I          B)II        C)III        D)IV

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir “uyarı” anlamı vardır?
A) Abone olduğu edebiyat dergileriyle sıkı bir mektuplaşma alışkanlığı edinmende fayda var.
B) Karlar Ülkesi adlı şiir kitabın çok beğenildi diye sonraki her şiir kitabının beğenileceği beklentisine kapılmamalısın.
C) Romanlarındaki eksikleri bulmak için önce bir eleştirmene gösterebilirsin.
D) Kendini etrafındaki insanlarla bir tuttuğunda onlardan faydalanma imkanına sahip olursun.

13. Aşağıdakilerden hangisi bir eserin içeriğinden söz etmemektedir?
A) Edebiyat dergisinin bu sayısında Necip Fazıl’ın edebi şahsiyeti ele alınmış.
B) Hikayelerinde alaylı bir ifade vardır onun.
C) Kırsal kesimin geçim problemlerini işlemiş yazar.
D) Kurtuluş Savaşı yılları anlatılmaktadır onun her eserinde.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kanıksama anlamı vardır?
A) Ablanın bu densizliklerine alıştık artık.
B) Her gün hastaneye gitmekten bıktım.
C) Bu hastalık beni öldürecek galiba.
D) Çünkü amcam da aynı hastalıktan gitmişti.

15. Aşağıdakilerden hangisinde karşılaştırma söz konusu değildir?
A) Kargalar baykuşlara göre daha sevimlidir.
B) Bu iklimde erik, kayısıya göre daha iyi yetişir.
C) Çukurova’nın en sert yaylası bizim orasıdır.
D) Saatlerce yürümekten ayaklarımıza kara sular indi.

16. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “amaç” anlamı yoktur?
A) Şiirlerimi yayımlayacak yayınevi bulamadığım için bir süre yayın dünyasına küstüm.
B) Fikirlerimi yaymak düşüncesiyle bir sanat dergisi çıkarmaya karar verdim.
C) Romanlarımda tarihi olayları, okuyucularıma yarını dünün aynasında göstermek üzere ele alıyorum.
D) Çocuk şiirlerini yazarak medeni bir dünyanın kapılarını çocuklarımıza açmayı hedefledim.

17. Günümüzde özellikle şiirde birçok sanat anlayışı boy gösteriyor. (I) Bence bugünkü şiirin divan ve halk geleneğiyle doğrudan bir bağlantısı yoktur. (II) Bu da çok belirleyici değildir. (III) Çünkü bugünkü şiir, geleneğe sırt çeviren kişiler tarafından oluşturulmuş. (IV)
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi kendisinden önceki yargının gerekçesidir?
A) I       B) II       C) III       D) IV

18. Aşağıdaki cümlelerden hangisi öznel bir yargıdır?
A) Bu roman altı yüz sayfadan oluşuyor.
B) Kitabın kapağında mor renkli bir ev var.
C) Roman yazarı mükemmel bir kurguyla karşımıza çıkıyor.
D) Roman iç içe geçmiş altı hikayeden oluşmakta.

19. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “doğrudan anlatıma” yer verilmiştir?
A) Polis olduğunu öğrenince çok sevindiğini söyledi.
B) Portekizli yazarları okumaktan büyük bir zevk aldığını belirtti.
C) Bu konuda siz de haklısınız, demişti geçen gün.
D) Şiirlerinin konusunu, köy yaşamından ilham alarak belirlediğini söyledi.

20. Aşağıdaki dizelerin hangisinde “yorum”a yer verilmemiştir?
A) Bir pelikan hüznüyle yürüdüm kumsalları.
B) Hasretin alev alev içime bir an düştü.
C) Susuzluktan dudağı çatlayan gönüllerin
D) Çantasında gümüş bir kolye vardı onun.

CEVAPLAR: 1.A, 2.B, 3.C, 4.C, 5.A, 6.A, 7.A, 8.D, 9-B, 10.B, 11.D, 12.B, 13.B, 14.A, 15.D, 16A, 17.D, 18.C, 19.C, 20.D

Cümlede Anlam Test 1 (8.Sınıf Türkçe)’i indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

CÜMLEDE ANLAM TEST 1(8.SINIF TÜRKÇE)

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap