Testler

Noktalama İşaretleri Test 7 (8.Sınıf Türkçe)

NOKTALAMA İŞARETLERİ TEST 7 (8.SINIF TÜRKÇE)

 1. Gittiğim bütün deniz kentlerinde, küçük kasabalarda gördüm ve sevdim ortancayı (1) Bir ortanca düşüdür aldı yürüdü (2) Bahçesinde pembe, mavi, mor ortancalar köpüren bir ev hayali (3) Çılgın, geniş yapraklar arasında boy gösteren top top pembelerin, mavilerin, leylakların köpürdüğü evlerde, yaşamın hep ağırçekim yürüdüğünü düşledim (4)
  Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinin sonuna ötekilerden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?
  A) 1 B) 2      C) 3      D) 4
 2. Virgülün (,) kullanımıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Kendisinden sonra örnek verilecek cümlelerin sonunda kullanılır.
  B) Eş görevli sözcüklerin arasında kullanılır.
  C) Ara sözlerin başında ve sonunda kullanılır.
  D) Uzun cümlelerde özneden sonra kullanılır.
 3. Kesme işareti
  II. Tırnak işareti
  III. İki nokta
  IV. Üç nokta
  V. Nokta
  VI. VirgülAtatürk ( ) ün Nutuk ( ) adlı eserini yaz tatilinde okumaya başladım ( ) en kısa sürede bitirmeyi düşünüyorum
  ( )
  Yukarıda numaralanmış noktalama işaretlerinden hangileri bu cümlede kullanılmaz?
  A) II. ve VI.
  B) III. ve IV.
  C) I. ve V.
  D) IV. ve VI.
 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti (‘) yanlış kullanılmıştır?
  A) Bugün sabah 4’te kalktım.
  B) Mehmet’te benim aldığım arabadan alacak.
  C) Ankara’ya da birçok gökdelen yapılmış.
  D) Pilotlardan bazıları THY’den emekli olacak.
 5. Aşağıdakilerin hangisinde kesme işareti (‘) yanlış kullanılmıştır?
  A) Şeyda’ya da bir hediye almak istiyorum.
  B) Kedim Tontiş’in ayağına diken batmış.
  C) İsmet Hanım’ın konuşması herkesi duygulandırdı.
  D) Yunus Emre (1240?-1320)’nin dili o kadar sade ki günümüzde bile gayet rahatlıkla anlaşılmaktadır.
 6. Aşağıdakilerin hangisinde tırnak işareti (“ ”) yanlış kullanılmıştır?
  A) Okulun en başarılı öğrencisi Sima”nın başarısının sırrını herkes merak ediyordu.
  B) Ömer Seyfettin’in “Pembe İncili Kaftan” hikâyesini en son ne zaman okudun?
  C) ARIKAN Metin (2005), “Gaspıralı’nın Türk Dünyasına Tesirleri”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, İzmir, Cilt: V, Sayı 1, s.13-19.
  D) Atatürk “Hayatta en gerçek yol gösterici bilimdir.” demiştir.
 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti (’) yerinde kullanılmıştır?
  A) Bu yaz tatile Haziran’da gideceğiz.
  B) Bingöl’den ne zaman döndünüz?
  C) Bu virüsü yok edecek ilacı Ali’mi bulmuş?
  D) Bursalı’lar misafirperver insanlardır.
 8. Kesme işaretinin (’) kullanım yerleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Sayılara getirilen ekleri ayırmada kullanılır.
  B) Kısaltmalara gelen ekleri ayırmada kullanılır.
  C) Özel isimlere getirilen hâl eklerini ayırmada kullanılır.
  D) Özel isimlere getirilen yapım eklerini ayırmada kullanılır.
 9. Aşağıda belirtilen yerlerin hangisinde kısa çizgi (-) kullanılmaz?
  A) Eş görevli sözcüklerin arasında
  B) Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonunda
  C) Kelimelerin kökleri, gövdeleri ve eklerini birbirinden ayırmada
  D) Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başında ve sonunda
 10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısa çizgi (-) diğer seçeneklerden farklı bir görevde kullanılmıştır?
  A) Türkçe, Ural-Altay dil grubu içerisinde yer alır.
  B) Dört gün sürecek bilgi şöleninde Türkçe-
  mizin güncel sorunları tartışılacak.
  C) Tarih boyunca dilimizde çok büyük yapıtla-
  rın verildiğini biliyoruz.
  D) Farklı ülkelere yaptığı gezilerle ilgili izlenim-
  lerini eserlerinde anlatıyor.
 11. Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için kullanılır.
  II. Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılır.
  III. İkiden fazla eş değer ögeler arasında virgül bulunan cümlelerde özneden sonra da kullanılabilir.
  Yukarıda aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisinin kullanım yeri ile ilgili bilgiler verilmiştir?
  A) Ünlem (!)
  B) Virgül (,)
  C) Noktalı virgül (;)
  D) Tırnak işareti (“  ”)
Ali ÇİÇEK
Dudullu Mah. Çınar Sok. No.:11
Keçiören ( ) ANKARA 

 

 

 

İSMAİL YILMAZ
Cumhuriyet Cad. No.:13
Tavşanlı ( ) KÜTAHYA

Yukarıdaki zarfın üzerinde boş yay ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaret konmalıdır?
A) Kısa çizgi (-)
B) Uzun çizgi ( ̶ )
C) Ters eğik çizgi (\)
D) Eğik çizgi (/)

 1. Aşağıda belirtilen yerlerin hangisinde eğik çizgi (/) çizgi kullanılmaz?
  A) Dil bilgisinde eklerin farklı biçimlerini göstermede
  B) Yabancı sözcük ile o sözcüğün Türkçe söylenişi arasında
  C) Fizik, matematik vb. alanlarda birimler arası orantıları göstermede
  D) Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmada
 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısa çizgi (-) gereksiz kullanılmıştır?
  A) –yor ekinin daraltıcı etkisi vardır.
  B) Üyelerden biri –orta yaşlı bir adam-elini kaldırıp söz istedi.
  C) Uyu- fiiline –ku eki getirildiğinde sözcükte ünlü düşmesi görülür.
  D) Yetkililer, binanın üç-dört ay için hizmete açılacağını söylüyor.
 3. Aşağıdakilerin hangisinde uzun çizgi ( ̶  ) kullanılır?
  A) Sıfırdan küçük değerleri göstermede
  B) Satır başına alınan konuşmaları göstermede
  C) Kelimelerin kökleri, gövdeleri ve eklerini birbirinden ayırmada
  D) İsim yapma eklerinin başında, fiil yapma eklerinin başında ve sonunda
 4. Aşağıdakilerin hangisinde belirtilen yerde eğik çizgi (/) kullanılmaz?
  A) Birbiriyle ilgili ülke adlarının arasında
  B) Dizeler yan yana yazıldığında aralarında
  C) Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmada
  D) Adres yazarken apartman numarası ile daire numarası arasında ve semt ile şehir arasında

CEVAPLAR: 1.C, 2.A, 3.B, 4.B, 5.D, 6.A, 7.C, 8.D, 9.A, 10.A, 11.C, 12.D, 13.B, 14.D, 15.B, 16.A

noktalamaisaretleritest7-8.sinifturkce

noktalamaisaretleritest7-8.sinifturkce indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap