Testler

PARAGRAF TEST 3 (8.SINIF TÜRKÇE)

PARAGRAF TEST 3 (8.SINIF TÜRKÇE)

1.Bir köşe yazarı yazarlık kurallarına uymak ve sınırlarında kalmak koşuluyla her şeyden söz açabilir. Köşe yazısı her yergidir, denemedir, öykücülüktür, oyundur, mizahtır, direniştir, dertleşmedir.
Bu parçada yazarın köşe yazarlığıyla ilgili vurgulamak istediği nedir?
A)Köşe yazarlarının kendilerini iyi yetiştirmesi gerektiği
B)Köşe yazarlığının edebiyatta önemli bir yerinin olduğu
C)Köşe yazarlarının konu seçmedeki özgürlüğü
D)Köşe yazarlarının üslubunun farklılığı

2.Çoban kaval çaldı, sordu bülbüle:
Sürülerim hani, ovam nerede?
Bülbül sordu, boynu bükük bir güle:
Şarkılarım hani, yuvam nerede?
Dörtlükte ağır basan duygu aşağıdakilerden hangisidir?
A)Korku                   B) Pişmanlık
C)Karamsarlık        D)Hüzün

3.Küçük yaşta annesi ölen Feride, İstanbul’da büyükannesinin yanında kalır. Bir Fransız okulunda okur. Çok yaramaz olduğu için, okula kendisine “Çalıkuşu” derler. Okulu bitirince öğretmen olarak Anadolu’nun çeşitli köy ve kasabalarında görev yapar.
Bu metnin anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A)Abartma yapılmıştır.
B)Mecazlı ifadeler kullanılmıştır.
C)Kişileştirme yapılmıştır.
D)Üçüncü kişi ağzıyla anlatılmıştır.

4. Şairler yıllardan beri hep aynı konuları işlemişlerdir. Farklı olan ne? Tabii ki söyleyiş biçimleridir, kelimeleri kullanım şekilleridir. Nasıl ki müzisyenler aşk denilen büyülü kavramı notalara döküyorlar, heykeltıraşlar bir devlet adamının büstünü yapıyorlar. Şairler de hep aynı konuları işliyorlar. Fark sadece …
Bu parçadaki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)İçtenlik                  B)Nesnellik
C) Üslup                    D) İçerik

5.Tiyatro, bir şehrin ocakbaşıdır. Orada en güzel masallar söylenir, en gerçek sözler duyulur. Tiyatrosuz yerlerde bacalar tütmez, ateş ısıtmaz olur. Tiyatrosuz bir toplum yeni doğmuş bir çocuk sayılır. Daha dile gelmemiş henüz ilk sözcüğünü öğrenmemiş bir çocuk. Bir toplumun ilk piyesi bir çocuğun ilk sözcüğü demektir.
Yukarıdaki parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A)Tiyatronun toplumların önemli yapıtlarından biri olduğu
B)Duygu ve düşüncelerin ifade edilmesinde piyesin ilk adım olduğu
C)Tiyatrosuz bir toplumun gelişiminin olmayacağı
D)Tiyatronun diğer edebi türlere kaynak olduğu

6. Üçüncü Selim devrinde, doğruluğu ve dürüstlüğüyle tanınan âlim bir zatı hâkim yapmak isterler. Kendisini sevmeyenlerden birisi bu zatın giydiği eski ve yamalı ayakkabıları bahane ederek şöyle der:
-Ayağına giyecek ayakkabısı olmayan adam hâkim yapılır mı?
Bunu duyan âlim zat şu veciz cevabı gönderir:
-Kendisine söyleyiniz, biz hükümlerimizi ayağımızla değil, kafamızla veririz.
Yukarıdaki paragrafta asıl vurgulanmak istenen düşünce nedir?
A)Doğruluktan hiçbir zaman ödün vermemeliyiz.
B)İnsanları dış görünüşleriyle değil, bilgisiyle değerlendirmeliyiz.
C)Her zaman dış görünüşümüze dikkat etmeliyiz.
D)Neyi, nerede konuşacağımızı iyi bilmeliyiz.

7.Kitaplar ömür boyu yanı başımda, her yerde elimin altındadır. Yaşlılığımda ve yalnızlığımda avuturlar beni. Sıkıntılı bir avareliğin baskısından kurtarır, hoşlanmadığım kişilerin havasından dilediğim zaman ayırıverirler beni. Rahatımı kaçıran bir saplantıyı başımdan atmak için kitaplara başvurmaktan daha iyisi yoktur.
Kendisinden böyle bahseden biri için özellikle hangisi söylenebilir?
A)Yalnızlıktan hoşlanan bilgili bir insandır.
B)Sorunlardan kaçan, öz güveni olmayan biridir.
C)Kitapların dünyasında huzur bulan biridir.
D)Kitap okuyorum, diyebilmek için okuyan biridir.

8.Sılanın suları pek engin akar
   Gurbetlik zor imiş, o beni yakar
   Sılada sevdiğim, yollara bakar
   Yolumu uzağa düşürdün felek
Yukarıdaki şiirin konusu nedir?
A)Sılanın güzelliği
B)Yurt sevgisi
C)Gurbetin zorluğu
D)Gurbette yaşanan yalnızlık

9. İnsanın ana dilini ve diğer dilleri öğrenmesi konusunu sadece öğretmenlere, çevreye veya sosyal ortama dayandırmak çok yetersizdir. Her insanın kendini ifade etmesi ve kendisine ifade edilenleri anlayabilmesi için gerekli olan bir kısım donanımlarla dünyaya geldiğini kabul etmesi gerekir. İnsan, kendisine verilen bu altyapı sayesinde herhangi bir dili öğrenmeye yetecek potansiyele sahiptir.
Yukarıdaki parçanın temel düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?
A)İnsan dilini doğuştan getirdiği yetenekleriyle geliştirir.
B)Ana dil öğrenimi sosyal ortam ve çevre sayesinde gelişir.
C) Öğretmenler, çevre ve sosyal ortam, dil öğrenimi konusunda kişiye gerekli donanımı sağlar.
D)Herkes dil öğrenebilir; çünkü bu doğuştan gelen bir yetenektir.

10. Renklerin, hayatın tabii parçası haline gelmesinde ve isimlendirilmesinde şüphesiz tabiattaki maddi karşılıklarının büyük rolü vardır. Mesela “yeşil” denince hemen gözümüzün önünde ağaçların ve otların canlanıvermesi ya da “mavi” kelimesi anıldığında hayalimizin uçsuz bucaksız bir gökyüzüyle kaplanması tesadüf olabilir mi? Bazı renkler de ismini tabiattaki orijinal taşlardan alır ki onları ancak bu taşların ismini kullanarak tarif edebiliriz.
Metinde düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur?
A)Örneklendirme
B)Sayısal verilerden faydalanma
C)Tanımlama
D)Benzetme

11. Şiir, “gönül” önderliğinde yürütülen işlerdendir. Okur, şairini duygusal eğilimleriyle seçer. Herkes karakterinin şairini bulur, eninde sonunda onu okur. Şiir ve şair seçiminde, insanların sabah akşam görüp duydukları, bunların psikolojileri üzerinde oluşturduğu etkiler, bir günün içinde yaşanan psikolojik gelgitler bile rol oynar.
Parçaya göre okuyucunun şair seçiminde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?
A)Kendi şahit olduğu olaylar
B)Şairle karakterinin uyumu
C)Okuyucunun his dünyası
D)Şairin toplumsal olayları anlatması

12. Anadolu’dan geçtim; ayakları tutmaz olmuş köprüler, olukları susuz kalmış çeşmeler gördüm. Anadolu’ya kalbimde ayırdığım yerin sevgisi, gözümde yarının endişesi, böyle çoraklığı, garipliği, kimsesizliği yüreğimi yakan yollarda günlerce dolaştım. Anadolu yollarını hep böyle hazin, boş fakat kanıma sıcak, sevgili gördüm.
Yukarıdaki parçada hangi duyguya yer verilmemiştir?
A) Özlem                 B) Kaygı
C) Sevgi                   D) Üzüntü

 

CEVAPLAR: 1.C, 2.D, 3.D, 4.C, 5.D, 6.B, 7.C, 8.C, 9.D, 10.A, 11.D, 12.A

Paragraf Test 3 (8.Sınıf Türkçe)

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap