Testler

Paragraf Test 9 (8.Sınıf Türkçe)

PARAGRAF TEST 9 (8.SINIF TÜRKÇE)

1.(1) İş yerinin yanındaki parkta kocaman bir ceviz ağacı vardı. (2) Uzun dalları, elle dokunulabilecek kadar yere sarkıyordu. (3) Ben bu ceviz ağacını çok severdim. (4) Güzün çocuklar, mahallede oturanlar, hatta civardaki iş yerlerinde çalışanlar, cevizlerini düşürür, yerdi.
Numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
A) 1   B) 2    C) 3    D)4

2. Düşünceleri en kolay açıklama yolu, konuşmadır. Yazı, yapay bir açıklama şeklidir. Fakat yazının yarına kalma, unutulmama; kültür ve o zamana kadar kazanılmış verimleri gelecek kuşaklara aktarma gibi çok önemli bir yönü vardır. Yaşanan anla birlikte yok olan konuşmalar doğal hâline bırakılırsa zihinlerde sınırlı kapasitede ve üstelik kalitesi şüpheli olarak bir süre saklanabilir. Düşüncenin kalıcılığını ve iletişimini üstlenen yazı, dili bütünüyle yeniden sembolleştirebilecek yeterlilikte ikinci bir işaretler sistemidir.
Parçada anlatılanları en iyi şekilde özetleyen cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A) Düşünceler sözlerle açıklanır.
B) Söz uçar, yazı kalır.
C) Yazı düşüncenin yapay biçimidir.
D) Düşüncenin kalıcılığı dilin sadeliğiyle olur.

3. Hemen her şeyin, her işin bir ölçüsü ve zamanı vardır. Eğer bunlara dikkat edilmezse işler yolunda gitmez, karışıklık baş gösterir, hayat altüst olur, düzen gerektiği gibi kurulamaz. Bu sebeple yapılan bir işte istenen sonucun elde edilmesi için en uygun yer ve zaman gözetilmeli, koşullar tam olarak yerine geldikten sonra girişimde bulunulmalıdır.
Yukarıdaki paragrafta anlatılanları en iyi özetleyen cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A) Üzüm üzüme baka baka kararır.
B) Terazi var, tartı var; her şeyin bir vakti var.
C) Ucuzdur vardır illeti, pahalıdır vardır hikmeti.
D) Tilki tilkiliğini bildirinceye kadar post elden gider.

4. Ayla: Şehrin en kalabalık cadde ve sokaklarındaki çöplerin, kalabalığın en yoğun olduğu öğle vakti toplanması tepkilere neden oluyor. Sabah saat 10.00’a kadar toplanması gereken çöplerin, öğle saatlerinde toplanması cadde ve sokaklarda hoşa gitmeyen görüntülerle karşılaşmamıza yol açıyor.
Duru: Her şeyin bir yerinin ve zamanının olduğu gibi, çöplerin toplanmasının da bir yeri ve zamanı vardır. Çöplerin sabah, hatta gece vakti, sokaklarda, caddelerde kimsenin olmadığı zamanlarda toplanması en doğru karar olacaktır.
Ayla ile Duru’nun konuşmasında aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Çöplerin gündüz saatlerinde toplatılmasına halkın tepki gösterdiğine
B) Gündüz saatlerinde toplanan çöplerin çirkin görüntülere neden olduğuna
C) Çöplerin geceleyin ya da sabah vakti toplatılması gerektiğine
D) Çöplerin sokakları kirletmemesi için herkesin kendi evinin önünü temizlemesi gerektiğine

5. Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerlere kültür denir. Bir topluma veya halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütünüdür kültür. Zevk ve eleştirme yeteneklerinin öğrenim ve yaşantılar yoluyla geliştirilmiş olan biçimine de kültür denir. Kültür bireylerin kazandığı bilgidir bir başka deyişle.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?
A) Karşılaştırma
B) Tanımlama
C) Öyküleme
D) Betimleme

6. Malatya’nın kayısı bahçeleri arasında akan yolda ilerliyoruz. Hava olabildiğince kuru, ama etraf yeşile bürünmüş. Erzincan’a bağlı, Kemaliye ilçesine daha 160-170 kilometrelik yolumuz var. Bir an önce Fırat Nehri’nin kıyısındaki bu küçük ama bir o kadar da ilginç yeri görmek için sabırsızlanıyoruz. Dağların arasından, Keban’ın kıyısından geçerek nihayet Kemaliye’ye varıyoruz.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?
A) Öyküleme
B) Tanımlama
C) Betimleme
D) Karşılaştırma

7. Bir zamanlar ben de çocuktum ve o yıllarda bayramlar bir başkaydı. Ben bayramlık hayali kurmaya başladığımda, annem çoktan baklava için yufkaları açmış olurdu. Hazırlıklar günler öncesinden başlardı. Evler badana yapılır, avluda köşe bucak her yan elden geçerdi. Bayramlıklarımı yatağımın başucuna koyar ve bayram sabahına kadar her gün odaya girip çıkıp onlara bakardım. Bayram sabahı erkenden kalkar, bayramlıklarımızı sevinçle giyer ve doğruca köy meydanına çıkardık. Her gün görüştüğümüz arkadaşlarla bayramlıklarımızın keyfini çıkarırdık. Ne yazık ki o tat, o yıllara özelmiş.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçaya başlık olmaya en uygundur?
A) Eski bayramlar
B) Bayramların Önemi
C) Geçmişin Güzellikleri
D) Bayramlar ve Çocuklar

8. Çocuklar yemyeşil çimlere uzandı. Gökyüzünde kuşlar cıvıldaşıyor, çiçeklerin üzerindeki böcekler de kuşlara uyarak harika bir doğa senfonisi oluşturuyorlardı. Burası o kadar güzel bir yerdi ki çevredeki yüzlerce çeşit ağaçtan etrafa nefis kokular yayılıyordu. Sahilden esen yosun kokulu buz gibi rüzgar insanın yüzünü yalayıp geçiyordu.
Bu parçanın anlatımında aşağıdaki duyuların hangisinden yararlanılmamıştır?
A) Görme
B) İşitme
C) Tatma
D) Koklama

9. Uzun süre yokluk içinde olan aç insan, elde ettiğinden çoğunu ister, tatmin olmaz, yetmeyeceği duygusunu taşır. Tok, yani varlıklı insan ise var olanla yetinir gibidir, elindekilerin bir gün gelip tükeneceğini düşünmez, yeni kazanç yollarına başvurmaz, dahası elindekileri bilinçsizce harcamaya devam eder.
Bu parçada anlatılanları aşağıdaki atasözlerinden hangisi en iyi biçimde özetler?
A) Aç ayı oynamaz.
B) Aç elini kora sokar.
C) Aç gözünü, açarlar gözünü.
D) Aç doymam, tok acıkmam sanır.

10. Dil, bir millet için çok önemlidir. Bir şair duygu ve düşüncelerini kendi milletinin fertlerine ancak dili ile ulaştırabilir. Bir yazar, bir bilim adamı, bir devlet adamı, bir filozof, görüşlerini topluma dil yolu ile yayabilir. Milletimizin dünya görüşü Yunus Emre’nin şiirlerinde, Dede Korkut’un anlattığı hikayelerde … dile gelmiştir. Bunların hepsi…
Bu paragrafın devamına aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) geçmişin iyi bilinmesiyle mümkündür
B) ancak dil aracılığıyla yapılabilir
C) büyük bir millet olmamızla ilgilidir
D) evrensel kimliğe sahip olmamız sayesinde gerçekleşmiştir.

11. (I) Bir mimarın başarılı olması için içinden çıktığı toplumla uyum içinde olması gerekir. (II) Ait olduğu toplumla uyum içinde olmayan mimarın yaptığı mimari bir eserin toplum tarafından benimsenmesi düşünülemez. (3) Korunma altına alınmayan birçok mimari eserimiz yıkılmaya yüz tutmuş durumdadır. (4) Çünkü mimari eserler, millî kültürün bir parçasıdır ve mimari eser, ait olduğu ulusun millî özelliklerini yansıtmalıdır.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

12. Türk mimarisinin tartışmasız en önemli ismi olan Mimar Sinan, Osmanlı İmparatorluğu’nun en güçlü olduğu çağda yaşamıştır. Kanuni Sultan Süleyman, II.Selim ve III.Murat olmak üzere üç padişah döneminde mimarbaşılık etmiştir. İmparatorluğun gücünü simgeleyen mimarlıkta birinci derecede rol oynamıştır. Etkisi ölümünden sonra da sürmüş, her dönemde saygınlığını korumuştur. Atatürk ona ilişkin bilimsel araştırmaların başlatılmasını, onun bir heykelinin yapılmasını istemiştir. 1982’de İstanbul’daki Devlet Güzel Sanatlar Akademisi çekirdek olmak üzere oluşturulan yeni üniversiteye onun adı verilmiştir.
Bu kişinin söylediklerinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?
A) Mimar Sinan heykelinin yapılmasını kim istemiştir?
B) Mimar Sinan Türk ulusuna hangi alanda hizmet etmiştir?
C) 1982’de İstanbul’da yeni açılan üniversiteye kimin adı verilmiştir?
D) Mimar Sinan’a ait olan eserler nelerdir?

13. Geleneksel Türk tiyatrosunun kaynakları içerisinde köy seyirlik oyunlarının özel bir önemi vardır. Hâlen özellikle Anadolu’daki pek çok köyde devam ettirilen köy seyirlik oyunu geleneğinin tarihi binlerce yıl öncesine dayanmaktadır. Geçmişin tiyatrosundan geleceğin tiyatrosuna önemli bir kaynaktır bu oyunlar. Aynı zamanda bu oyunlarda geçmişten günümüze köylerde yaşayan insanların yaşamından izler vardır.
Bu parçada köy seyirlik oyunlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Geleneksel Türk tiyatrosu için önemli olduğuna
B) Modern Türk tiyatrosunun gelişimine katkıda bulunduğuna
C) Günümüzde Anadolu’daki köylerde yaşatıldığına
D) Köklü bir geçmişi olduğuna

14. Türk sözcüğünün kökleri, Orta Asya’ya dayanır. Orta Asya’da yaşayan Türk boyları, töre diye adlandırdıkları toplumsal hukuk anlayışlarını oluşturmuşlardır. Türk boylarının belirlediği töreye uyan boylara önceleri Törük, Türük ya da Török denmiş, sonraları bu sözcük Türk biçimine dönüşmüş, o günden günümüze kadar gelmiştir.
Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir?
A) Türk adının nasıl ortaya çıktığından
B) Türkleri bir arada tutan törenin kurallarından
C) Türklerin törelerine olan bağlılığından
D) Orta Asya’da yaşayan Türk boylarından

15. Şöyle yanı başıma çimenlere uzan
Kulak ver gümbürtüsüne dünyanın
Baharın, gençliğin ve aşkın
Türküsünü söyleyelim bir ağızdan
Bu şiirin ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ümit
B) Özlem
C) Yalnızlık
D) Yaşama sevinci

16.Kültür denince akla gelen ilk şey dildir. Çünkü dil, millet denen sosyal varlığı birleştirmektedir. Dil, bireyler arasında duygu ve düşünce birliğini oluşturmaktadır. Milletler duygu ve düşüncelerini dil aracılığıyla yazıya geçirince bireyleri arasında daha sağlam bir birlik meydana gelmektedir. Çünkü bu şekilde ulusun duygu ve düşünceleri ile şekillenen kültür hem zaman hem de mekan içinde yayılarak kalıcı hâle gelebilmektedir. Bunda da en büyük pay şüphesiz dile aittir.
Bu paragrafa en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dilin Gelişim Süreci
B) Kültür ve Dil
C) Dili Oluşturan Ögeler
D) Millî Kültürün Unsurları

CEVAPLAR: 1.C, 2.B, 3.B, 4.D, 5.B, 6.C, 7.A, 8.C, 9.D, 10.B, 11.C, 12.D, 13.B, 14.A, 15.D, 16.B

paragraf testi 9 (8.sinif turkce) indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap