Testler

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Test 15

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TEST 15

 1. . . .  Yılkı Atı‘yla , . . . İnce Memed‘iyle Cumhuriyet Dönemi edebiyatında köy hayatını ele alan romancılarımızdandır.
  Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
  A) Orhan Kemal-Abbas Sayar
  B) Abbas Sayar-Yaşar Kemal
  C) Tarık Buğra-Orhan Kemal
  D) Orhan Kemal-Yaşar Kemal
  E) Kemal Tahir-Tarık Buğra 
 2. Roman, öykü, şiir gibi türlerde eser veren yazar; İstanbul, Ankara, Bursa, Konya ve Erzurum’u anlattığı eseriyle de deneme türünün en güzel örneklerinden birini yazmıştır.
  Bu parçada sözü edilen yazar ve eseri aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
  A) Reşat Nuri-Anadolu Notları
  B) Refik Halit Karay-Memleket Hikâyeleri
  C) Ahmet Hamdi Tanpınar-Beş Şehir
  D) Falih Rıfkı Atay-Bizim Akdeniz
  E) Nurullah Ataç-Günlerin Getirdiği 
 3. Yazı hayatına gazetelerde fıkra yazılarıyla başlayıp çeşitli dergilerde devam etti. İlerleyen yaşlarda Halk edebiyatı çalışmalarına önem verdi. Halk hikâyelerini, masalları, efsaneleri aslını bozmadan edebî eser seviyesine çıkardı. Türk folklor ürünlerini derleyip yazıya geçirdi. En önemli eserleri arasında Açıl Sofram Açıl, En Güzel Türk Masalları sayılabilir.
  Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
  A) Pertev Naili Boratav
  B) Mehmet Kaplan
  C) Tahir Alangu
  D) Eflatun Cem Güney
  E) Mehmet Fuat Köprülü 
 4. Arkadaşlarıyla çıkardığı Akşam gazetesiyle Milli Mücadele’yi destekleyen sanatçı; anı, gezi, sohbet türündeki yazılarıyla tanınmıştır. Kalemini Atatürk devrimlerini koruma gibi toplumsal konularda kullanmıştır. Eserlerinden bazıları Bizim Akdeniz, Taymis Kıyıları, Zeytindağı, Çankaya’dır.
  Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
  A) Refik Halit Karay
  B) Halikarnas Balıkçısı
  C) Falih Rıfkı Atay
  D) Reşat Nuri Güntekin
  E) Halit Fahri Ozansoy 
 5. Asıl adı Cevat Şakir Kabaağaçlı olan yazar, öykü ve romanımızda deniz çığırını açmıştır. Bodrum’u Ege Denizi’ni ve buralardaki insanların yaşamını anlatmıştır. En önemli eserleri arasında Merhaba Akdeniz, Yaşasın Deniz, Turgut Reis sayılabilir.
  Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
  A) Falih Rıfkı Atay
  B) Sait Faik Abasıyanık
  C) Halikarnas Balıkçısı
  D) Kemal Tahir
  E) Tarık Buğra 
 6. Şair, insanın evrendeki yerini araştırırken ruh ve madde sorunlarını, iç dünyamızın duygu ve tutkularını dile getirmiştir. Başlangıçta Fransız sanatçıların şiir anlayışından etkilenen şair, sonraki yıllarda mistik bir anlayışla şiirler yazmıştır. Eserlerinde din, özlem, gelecek, tasavvuf, felsefe ve doğal güzellikleri anlatmıştır.
  Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
  A) Yahya Kemal Beyatlı
  B) Ahmet Hamdi Tanpınar
  C) Cahit Sıtkı Tarancı
  D) Necip Fazıl Kısakürek
  E) Mehmet Akif Ersoy 
 7. Kurtuluş Savaşı’nı anlatan romanlardan hangisinin yazarı yanlış verilmiştir?
  A) Yorgun Savaşçı-Kemal Tahir
  B) Küçük Ağa-Peyami Safa
  C) Ateşten Gömlek-Halide Edip Adıvar
  D) Kalpaklılar-Samim Kocagöz
  E) Vurun Kahpeye-Halide Edip Adıvar 
 8. Otuz Beş Yaş şiiriyle tanıdığımız . . . şiirlerinde “yaşama sevinci” ve “ölüm korkusu”nu daima ön planda tutmuştur. Özlemini duyduğu ve hayalini kurduğu ülkenin özelliklerini “Memleket İsterim” şiirinde belirtir.
  Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki sanatçılardan hangisinin getirilmesi uygun olur?
  A) Faruk Nafiz Çamlıbel
  B) Fazıl Hüsnü Dağlarca
  C) Cahit Sıtkı Tarancı
  D) Ahmet Kutsi Tarancı
  E) Behçet Necatigil 
 9. Aşağıdaki yazınsal tür-eser eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?
  A) Tiyatro-Reis Bey
  B) Roman-Semaver
  C) Deneme-Beş Şehir
  D) Şiir-Bingöl Çobanları
  E) Hikâye-Ekmek Kavgası 
 10. Edebiyat dünyasına Dergâh dergisinde yazdığı şiirleri, makale ve tiyatro eleştirileri ile girmiştir. Cumhuriyet devrinde sadece deneme, eleştiri, günlük yazmış; çeviriler yapmıştır. Türkçenin özleşmesi için yabancı sözcükleri olabildiğince az kullanmış ve devrik cümlelerle yazmıştır. Yeni sözcükler türeterek dile katkıda bulunmuştur.
  Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisi verilmiştir?
  A) Ahmet Hamdi Tanpınar
  B) Suut Ekmal Yetkin
  C) Nurullah Ataç
  D) Mehmet Kaplan
  E) Sabahattin Eyüboğlu 
 11. Anı şeklinde yazılmış olan bu eser, yazarın hayatıyla yakından ilgili olduğu için biyografik özellikler taşır. 15 yaşında kemik hastalığı geçiren bir çocuk, Erenköy’deki bir paşanın kızı olan Nüzhet’i sevmektedir. Dr. Ragıp’ın da onu sevmesi, çocuğun kıskançlığına ve hastalığının ilerlemesine yol açar. Bu roman bir “ben” romanıdır.
  Bu parçada söz edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yaban
  B) Yalnızız
  C) Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
  D) Çalıkuşu
  E) Akşam Güneşi 
 12. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi öğretici metin yazarlarından birisi değildir?
  A) Nurullah Ataç
  B) Suut Kemal Yetkin
  C) Sabahattin Eyüboğlu
  D) Ömer Seyfettin
  E) Şevket Rado 
 13. Faruk Nafiz Çamlıbel’in manzum tiyatro eseridir. Ahmet ve Zeynep birbirine âşık iki gençtir. Kızın başkaları tarafından kaçırılması ve kahramanın kızı kurtarışıyla gelişen olaylar anlatılır.
  Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
  A) Köroğlu
  B) Falaka
  C) Mahşer
  D) Panorama
  E) Canavar

CEVAPLAR: 1.B, 2.C, 3.D, 4.C, 5.C, 6.D, 7.B, 8.C, 9.B, 10.C, 11.C, 12.D, 13.E

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap