Editörün Seçtikleri

Reklam Alanı
Şiir İncelemeleri

Edebi Şahsiyetler

Roman Yorum Özet

Kitap Tanıtım

Son Yazılar

Ses Bilgisi Test 6

SES BİLGİSİ TEST 6 1.Yardımcı eylemle yapılmış bazı bileşik eylemlerde bir ünsüzün türediği görülür. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu tanıma uygun bir sözcük kullanılmamıştır? A) Davranışlarından...

Ekler Test 6

EKLER TEST 6 1.Aşağıdakilerden hangisinde yapım eki almış birden fazla sözcük vardır? A) Kaç yanık yolcuya soğuk su verdi. B) Derinden derine ırmaklar ağlar. C) Ey suyun sesinden anlayan bağlar D) Ne...

Ses Bilgisi Test 5

SES BİLGİSİ TEST 4 1.Türkçede sonu sert ünsüzle biten sözcüklere ünlü ile başlayan ekler getirildiğinde bu ünsüzlerin yumuşadığı görülür.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya örnek bir...

En İyi Ders Çalışma Zamanı: Gece mi? Gündüz mü?

Ders çalışmak hemen her seviyedeki öğrenci için üstesinden gelinmesi gereken zor bir iştir. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler bazen işin sırrını çok çalışmak olarak görse de asıl önemli olanın...

Ekler Test 5

EKLER TEST 5 1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde -tı/-ti ekiyle yansıma sözcükten türeme yapılmıştır? A) Evin duvarındaki sızıntı neyden kaynaklanıyor? B) Hava bozulunca radyo cızırtı yaptı. C) Köyün...

Şiir ve Gelenek Test 1

Her dönemin kendine özgü zevk anlayışı, kabulü ve zihniyeti vardır. Bu unsurların dönemden döneme değişip gelişmesinin etkisiyle divan şiir geleneği, halk şiir geleneği, serbest şiir geleneği vb...

Şiir ve Manzume Test 1

Manzume, yaşanmış ya da yaşanabilecek olayların anlatıldığı şiir biçiminde kaleme alınmış yani bir vezinle söylenmiş metinlerdir. Nazım biçiminde söylenmiş ya da yazılmış eserlerin çoğunlukla kısa...