Editörün SeçtikleriŞiir İncelemeleri

Edebi Şahsiyetler

Roman Yorum Özet

Kitap Tanıtım

Son Yazılar

Doğadaki Son Çocuk-Altı Çizili Satırlar

Doğadaki Son Çocuk kitabında yazar Richard Louv, tabiattan mahrum kalmış çocuklarda meydana gelebilecek ruhsal ve bedensel rahatsızlıklara değiniyor ve bazı çözüm yolları gösteriyor.

İsim Tamlamaları Test 4

İSİM TAMLAMALARI TEST 4 1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması yoktur? A) Bu sefer, yılbaşı gecesini takip eden günler gibi de değildim. B) Ona yakın olmak şuuru, gidip kendisiyle konuşmak...

Fiil Çatısı Etkinlikleri 4 (8.Sınıf Türkçe)

FİİL ÇATISI ETKİNLİKLERİ 4 (8.SINIF TÜRKÇE)                  1.Aşağıdaki cümleleri özne-yüklem (etken-edilgen) ilişkisi bakımından inceleyiniz. Fiillerin özelliklerini karşılarındaki bölüme yazınız...

Noktalama İşaretleri Test 3

NOKTALAMA İŞARETLERİ TEST 3 1.Çocuk ( ) tiz bir sesle bağırıyordu ( ) ( ) Sıcak sıcak, simitçi ( ) Yukarıda yay ayraçla belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri...

Zamirlerle İlgili Etkinlikler 1

ZAMİRLERLE İLGİLİ ETKİNLİKLER 1                                                             1.ETKİNLİK Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ismin yerini tutan bir kelime varsa cümlenin karşısına √ işareti...

Fiil Çatısı Etkinlikleri 3-8.Sınıf Türkçe

FİİL ÇATISI ETKİNLİKLERİ 3 (8.SINIF TÜRKÇE) 1. Aşağıdaki cümleleri özne-yüklem (etken-edilgen) ilişkisi bakımından inceleyiniz. Fiillerin özelliklerini karşılarındaki bölüme yazınız.   CÜMLELER ÖZNE...

Bilmem Neden Böyle Yapıyorum?-Sait Faik Abasıyanık

BİLMEM NEDEN BÖYLE YAPIYORUM? Kalabalık bir caddenin oldukça sevimsiz bir kahvesine akşamları çıkıyor, camın önündeki masaların hemen arkasındaki yere oturup kalıyorum. Saatlerce gelip geçenleri...

Sözcük Türleri Test 8

SÖZCÜK TÜRLERİ TEST 8 1.(I) Bizim mantığımızla hayatın mantığı asla birbirine uymuyordu. (II) Bir kadın, trenin penceresinden dışarı bakabilir, bu sırada gözüne bir kömür parçası kaçar, o ehemmiyet...