Editörün SeçtikleriŞiir İncelemeleri

Edebi Şahsiyetler

Roman Yorum Özet

Kitap Tanıtım

Son Yazılar

Cümlede Vurgu Etkinlikleri 2

CÜMLEDE VURGU ETKİNLİKLERİ 2 1. ETKİNLİK Aşağıdaki cümlelerde vurgulanan ögelerin altını çiziniz ve cümlenin karşısına hangi öge olduğunu belirtiniz. 1 Nageire adım taşıyan ikinci tür düzenleme...

Harname (Tam Metin)

Harname, 15.yüzyıl şairi Şeyhî'nin yazmış olduğu sosyal hiciv örneği bir mesnevidir.

Harname-Şeyhi

Harnâme’de, çalışmaktan yorulmuş zayıf bir eşeğin besili öküzleri görüp onlara imrenmesi ve boynuz ararken kulağından ve kuyruğundan olması anlatılmaktadır.

Eklerle İlgili Etkinlikler 1

EKLERLE İLGİLİ ETKİNLİKLER 1 1.ETKİNLİK Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili kelimelerdeki “-ım, -im, -um, -üm” ekinin görevlerini yazınız. 1 Gidiyorum gündüz gece.   2 Benim arabamda iki ilk yardım...

Şeyhi’nin Garip Redifli Gazelinin İncelenmesi

                                          GAZEL Çok durur şehründe ben kul düşmüşüm şâhâ garib Cândan ayrı ten bigi nice olam tenhâ garib Ülfet itmez hûriye dîdâr-ı yârından ırak Vây iledür ger...

Yapım Ekleri Etkinlikleri 1

YAPIM EKLERİ ETKİNLİKLERİ 1 1.ETKİNLİK Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin aldığı yapım eklerinin çeşidi hangisi ise karşısına √ işareti koyunuz.   CÜMLELER İsimden İsim Yapım Eki İsimden...