Editörün Seçtikleri

Reklam Alanı
Şiir İncelemeleri

Edebi Şahsiyetler

Roman Yorum Özet

Kitap Tanıtım

Son Yazılar

Tanzimat Edebiyatı Test 21

TANZİMAT EDEBİYATI TEST 21 1. 19.yüzyıl başları, Osmanlı İmparatorluğu’nun bir çöküşün eşiğine geldiği yıllardı. Çöküşün Batı’ya yönelerek ve Batı’nın desteğiyle önlenebileceğine inanılmıştı...

Uğursuzluk-Memduh Şevket Esendal

Bir alt derece memurun yaşadığı bunalımlı hayatı uğursuzlukla açıklamaya çalışması anlatılmaktadır.

Şiir ve Şair Test 1

Şiirler, şairin yaşamından, zevklerinden, kültüründen ve birikimlerinden süzülerek yazılmıştır. Şiirler; şairin kişiliği ve ruhsal durumunu olduğu gibi ortaya koyan birer hayat hikayesi değildir...

Öğretmenlerden Öğretmenlere Öğütler

Bu yazı Türkiye’nin önde gelen Facebook öğretmen gruplarından MEB Öğretmen’de yayınlanan “Meslek yaşamınız boyunca aldığınız en değerli öğretmenlik nasihati nedir? Kimden aldınız?” sorusuna...

Şiir ve Yorum Test 1

Şiir, okurun içinde bulunduğu şartlara göre yeni anlamlar kazanır. Şiirler bu amaç doğrultusunda kaleme alınır ve yan anlamlar yönüyle de oldukça zengindir. Şiirin sadece tek bir anlamı yoktur. Okur...

Enderun Eğitim Sisteminden Alınacak 6 Ders

Osmanlı Devletinde önemli devlet görevlerini yapacak insanları yetiştirmek amacıyla oluşturulmuş olan Enderun sisteminden eğitim adına alacağımız pek çok ders var. “Enderun nedir? Enderun’da...

Şiirde Gerçeklik ve Anlam Test 1

Şiirde ve sanatta gerçeklik dönüştürülür ve olduğundan farklı biçimde anlatılır, yansıtılır. Şair kelimelere yeni anlamlar yükler. Bu anlamlar sözlüklerde yer almaz. Okur, bu anlamı kendisi sezer...

Şiirde Tema Test 1

ŞİİRDE TEMA TEST 1 Balkan şehirlerinde geçerken çocukluğum; Her lâhza bir alev gibi hasretti duyduğum. Kalbimde vardı “Byron”u bedbaht eden melâl Gezdim o yaşta dağları, hulyâm içinde...